Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main

Identifikačné číslo v Registri: 67816104631-57
Dátum registrácie: 30.11.2010 11:41:27

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.1.2014 15:35:43
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 4.11.2013 8:47:22


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
Skratka: HWK
Právna forma: Körperschaft des öffentlichen Rechts
Internetová stránka: http://www.hwk-rhein-main.de

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni)

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Dr. Christof Riess
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Florian Schöll
Funkcia: Vertreter bei der Europäischen Union

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Bockenheimer Landstraße  21
60325 Frankfurt am Main
NEMECKO
Telefónne číslo: (+4969) 971720
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
Vertretung bei der Europäischen Union
21, Rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main ist der gesetzliche Interessenvertreter des Wirtschaftszweigs Handwerk im Raum Frankfurt, Rhein-Main (Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Darmstadt, Landkreis Offenbach, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Maintaunuskreis, Hochtaunusreis, Kreis Groß-Gerau, Kreis Bergstraße, Odenwaldkreis).
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Florian Schöll 1.10.2013 27.9.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Vertretung aller Belange des Wirtschaftsbereichs Handwerk sowie der zugehörigen Unternehmen und Mitarbeiter.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 32 470
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Die Handwerkskammer ist Mitglied im Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) sowie des Deutschen Handwerkskammertages (DHKT) und auf regionaler Ebene des Hessischen Handwerkstages (HHT).

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 26 330 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 3 012 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 3 012 000
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 23 318 000
- dary:
- členské:
Kammerbeiträge : 11 600 000
ÜLU-Beiträge : 3 450 000
Gebühren : 6 941 000
Sonstige Einnahmen : 1 327 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.