Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main

Identifikačné číslo v Registri: 67816104631-57
Dátum registrácie: 30/11/2010 11:41:27

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 13/03/2015 12:05:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13/03/2015 12:05:20
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 13/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main

HWK

Körperschaft des öffentlichen Rechts

    Oddiel registrácie

VI - Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Regionálne štruktúry

    Kontaktné údaje

Bockenheimer Landstraße, 21
60325 Frankfurt am Main
NEMECKO

(+4969) 971720

Rue Montoyer 21
1000 Brüssel
BELGICKO

(+32) 27421906

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Dr. Christof Riess

Hauptgeschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Florian Schöll

Vertreter bei der Europäischen Union

    Ciele a poslanie

Die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main ist der gesetzliche Interessenvertreter des Wirtschaftszweigs Handwerk im Raum Frankfurt, Rhein-Main (Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Darmstadt, Landkreis Offenbach, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Maintaunuskreis, Hochtaunusreis, Kreis Groß-Gerau, Kreis Bergstraße, Odenwaldkreis).

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- Binnenmarktthemen wie regulierte Berufe/ Dienstleistungserbringung im europäischen Binnenmarkt
- duale Ausbildung in Europa


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Vertretung aller Belange des Wirtschaftsbereichs Handwerk sowie der zugehörigen Unternehmen und Mitarbeiter.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   50%: 0   25%: 3

4

1,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Florian SCHÖLL 28/08/2015 27/08/2016

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

33 693

Die Handwerkskammer ist Mitglied im Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) sowie des Deutschen Handwerkskammertages (DHKT) und auf regionaler Ebene des Hessischen Handwerkstages (HHT).

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

27 673 000 €

2 687 000 €

0 €

Angabe macht keinen Sinn! Ist aber verpflichtend!

2 687 000 €

BMWi/HMWEVL

24 986 000 €

0 €

0 €

12 958 000 €

2 512 000 €

7 822 000 €

1 694 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.