Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main

Inschrijvingsnummer in het register 67816104631-57
Inschrijvingsdatum: 30-11-10 11:41:27

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 3-11-14 9:59:09
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 3-11-14 9:59:09


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
Acroniem: HWK
Rechtsvorm: Körperschaft des öffentlichen Rechts
Website: http://www.hwk-rhein-main.de

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten (op subnationaal niveau)

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Dr. Christof Riess
Functie: Hauptgeschäftsführer

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Florian Schöll
Functie: Vertreter bei der Europäischen Union

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Bockenheimer Landstraße  21
60325 Frankfurt am Main
DUITSLAND
Telefoon: (+4969) 971720
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
Vertretung bei der Europäischen Union
21, Rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main ist der gesetzliche Interessenvertreter des Wirtschaftszweigs Handwerk im Raum Frankfurt, Rhein-Main (Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Darmstadt, Landkreis Offenbach, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Maintaunuskreis, Hochtaunusreis, Kreis Groß-Gerau, Kreis Bergstraße, Odenwaldkreis).
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Florian Schöll 4-9-14 1-9-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Vertretung aller Belange des Wirtschaftsbereichs Handwerk sowie der zugehörigen Unternehmen und Mitarbeiter.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 32.470
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Die Handwerkskammer ist Mitglied im Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) sowie des Deutschen Handwerkskammertages (DHKT) und auf regionaler Ebene des Hessischen Handwerkstages (HHT).

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 26.330.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 3.012.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 3.012.000
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 23.318.000
- giften:
- contributies van de leden:
Kammerbeiträge : 11.600.000
ÜLU-Beiträge : 3.450.000
Gebühren : 6.941.000
Sonstige Einnahmen : 1.327.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 100000  € en < 150000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.