Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Adam Opel

Identifikacijska številka v Registru: 6781451805-03
Datum registracije: 17.12.08 14:12:35

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 12.12.13 17:05:39
Datum zadnje letne spremembe: 12.12.13 17:05:39


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Adam Opel
Kratica: Opel
Pravni status: AG
Spletna stran: http://www.opel.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Stephen Girsky
Položaj: Chairman Supervisory Board

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Jean Wibaut
Položaj: Director EU Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Friedrich-Lutzmann-Ring  n.a.
65423 Ruesselsheim
NEMČIJA
Telefon: (+49) 61 42 770
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: General Motors Europe
EU Affairs Office
Rue d'Idalie 11-13, 5th Floor
1050 Brussels
Belgium
tel. + 32 2 773 6982

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Opel, one of Europe’s largest automakers, was founded 1862 in Rüsselsheim, Germany. The company with its headquarters in Rüsselsheim operates 13 plants in eight countries and employs around 47,000 people (as of December 2009). Opel and its sister brand in the U.K., Vauxhall, sell vehicles in more than 35 markets in Europe. Opel vehicles are characterized by their outstanding design, innovative technologies and environmental friendliness.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 4
Dodatne informacije: Representation activities are performed on behalf of General Motors Company and its affiliate companies.

Legal entity selected for the Transparency Register registration is Adam Opel AG as this affiliate is the most representative and "General Motors Europe", altough it is commonly used as a name, does not exist as legal entity.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Ulrich Schulz 19.12.13 17.12.14
Mary Stanek 26.10.13 21.10.14
Jean Wibaut 29.3.14 27.3.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Competition Policy
Consumer Affairs
Customs and Trade Facilitation
Environment
Climate Change
Energy
Financial Services
Intellectual Property
Social Affairs
Trade & External Affairs
Transport
EU-US Relations
Innovation
Sustainable Development

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Promet
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Main memberships are:
* European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)
* American Chamber of Commerce EU (AmCham EU)
* British Chamber of Commerce (BritCham)
* Verband der Automobilindustrie (VDA)
* BusinessEurope A&SG Group

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 800000  € in < 900000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

The estimate of costs represents the portion of Opel’s total public policy budget associated with the direct lobbying of EU Institutions. This number does not include membership fees to trade associations.

Funding received from the EU Institutions will be completed once guidelines are available.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.