Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Adam Opel

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 6781451805-03
Data Reġistrazzjoni: 17/12/2008 14:12:35

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 12/12/2013 17:05:39
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 12/12/2013 17:05:39


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Adam Opel
Akronimu: Opel
Statut legali: AG
Websajt: http://www.opel.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Stephen Girsky
Kariga: Chairman Supervisory Board

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Jean Wibaut
Kariga: Director EU Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. n.a. Friedrich-Lutzmann-Ring 
Ruesselsheim 65423
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 61 42 770
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: General Motors Europe
EU Affairs Office
Rue d'Idalie 11-13, 5th Floor
1050 Brussels
Belgium
tel. + 32 2 773 6982

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Opel, one of Europe’s largest automakers, was founded 1862 in Rüsselsheim, Germany. The company with its headquarters in Rüsselsheim operates 13 plants in eight countries and employs around 47,000 people (as of December 2009). Opel and its sister brand in the U.K., Vauxhall, sell vehicles in more than 35 markets in Europe. Opel vehicles are characterized by their outstanding design, innovative technologies and environmental friendliness.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari: Representation activities are performed on behalf of General Motors Company and its affiliate companies.

Legal entity selected for the Transparency Register registration is Adam Opel AG as this affiliate is the most representative and "General Motors Europe", altough it is commonly used as a name, does not exist as legal entity.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Ulrich Schulz 19/12/2013 17/12/2014
Mary Stanek 26/10/2013 21/10/2014
Jean Wibaut 29/03/2014 27/03/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Competition Policy
Consumer Affairs
Customs and Trade Facilitation
Environment
Climate Change
Energy
Financial Services
Intellectual Property
Social Affairs
Trade & External Affairs
Transport
EU-US Relations
Innovation
Sustainable Development

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Main memberships are:
* European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)
* American Chamber of Commerce EU (AmCham EU)
* British Chamber of Commerce (BritCham)
* Verband der Automobilindustrie (VDA)
* BusinessEurope A&SG Group

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 800000  € et < 900000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The estimate of costs represents the portion of Opel’s total public policy budget associated with the direct lobbying of EU Institutions. This number does not include membership fees to trade associations.

Funding received from the EU Institutions will be completed once guidelines are available.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.