Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl

Id-nummer i registret: 6766950469-32
Registreringsdag: 2008-10-05 18:11:56

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-12-17 11:00:02
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-12 14:00:21


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl
Förkortning: The Lisbon Council
Associationsform (rättslig ställning): asbl
Webbplats: http://www.lisboncouncil.net

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Paul Hofheinz
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Paul Hofheinz
Befattning: President

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: rue de la Loi IPC-Residence Palace 155
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+322) 6479575
Fax: (+322) 6409828
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Lisbon Council is a think tank and policy network committed to promoting sustainable economic growth, encouraging human capital development, generating more and better jobs and working towards a prosperous future for Europe and the world. Our collaborative network – made up of top economists, NGO leaders, business strategists, progressive policy makers, public figures, concerned citizens and leading-edge thinkers – believes in the power of innovation, the spirit of entrepreneurship and the difference that each and every individual can make. At the heart of our activities are solution-oriented seminars, thought-provoking publications, and distinguished centres of research excellence. The Lisbon Council is incorporated in Belgium as an independent, non-profit and non-partisan association.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 8
Kompletterande upplysningar: The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal is an independent, non-partisan, not-for-profit think tank committed to promoting sustainable economic growth, encouraging human capital development, generating more and better jobs and working towards a prosperous future for Europe and the world. The views of its analysts are also independent, and may or may not represent the views of other Lisbon Council associates. The Board of Directors and General Assembly, which govern the oganisation's activities, are made up of independent think tankers and small business leaders. The organisation has a diversified funding base, with donations coming from corporations, foundations and the public sector. As such, it does not represent or seek to represent any individual or interest and does not allocate funds for lobbying.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl is a Brussels-based think tank and policy network. Established in 2003 in Belgium as a non-profit, non-partisan association, the group is dedicated to making a positive contribution through cutting-edge research and by engaging politicians and the public at large in a constructive exchange about the economic and social challenges of the 21st century.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 10
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • FRANKRIKE
 • ITALIEN
 • NEDERLÄNDERNA
 • POLEN
 • STORBRITANNIEN
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ECAS, associate member; Euclid Network for third-sector leaders, member

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 1 023 300
därav offentlig finansiering: 200 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 200 000
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 823 300
- gåvor: 823 300
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The Lisbon Council would like to thank the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission for an operating grant, which covers roughly one-quarter of the organisation's annual operations. The Lisbon Council is also grateful to the following organisations for their support in 2013: Accenture, Berenberg, Permanent Representation of Denmark to the European Union, Google, HP, IBM, Kapp Netherlands, Oracle, Philips and Telefónica. The Lisbon Council is an independent, non-profit, non-partisan association registered in Belgium. Support for the Lisbon Council's activities does not constitute acceptance or endorsement of any comment or statement made by the Lisbon Council or any of its individual members or associates.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.