Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl

Identifikacijska številka v Registru: 6766950469-32
Datum registracije: 5.10.08 18:11:56

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 17.12.14 11:00:02
Datum zadnje letne spremembe: 12.9.14 14:00:21


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl
Kratica: The Lisbon Council
Pravni status: asbl
Spletna stran: http://www.lisboncouncil.net

Oddelki

Oddelek: IV: – Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove
natančneje: Možganski trusti in raziskovalne ustanove

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Paul Hofheinz
Položaj: President

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Paul Hofheinz
Položaj: President

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: rue de la Loi IPC-Residence Palace 155
1040 Brussels
BELGIJA
Telefon: (+322) 6479575
Telefaks: (+322) 6409828
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The Lisbon Council is a think tank and policy network committed to promoting sustainable economic growth, encouraging human capital development, generating more and better jobs and working towards a prosperous future for Europe and the world. Our collaborative network – made up of top economists, NGO leaders, business strategists, progressive policy makers, public figures, concerned citizens and leading-edge thinkers – believes in the power of innovation, the spirit of entrepreneurship and the difference that each and every individual can make. At the heart of our activities are solution-oriented seminars, thought-provoking publications, and distinguished centres of research excellence. The Lisbon Council is incorporated in Belgium as an independent, non-profit and non-partisan association.
Interesi organizacije so na ravni:
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 8
Dodatne informacije: The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal is an independent, non-partisan, not-for-profit think tank committed to promoting sustainable economic growth, encouraging human capital development, generating more and better jobs and working towards a prosperous future for Europe and the world. The views of its analysts are also independent, and may or may not represent the views of other Lisbon Council associates. The Board of Directors and General Assembly, which govern the oganisation's activities, are made up of independent think tankers and small business leaders. The organisation has a diversified funding base, with donations coming from corporations, foundations and the public sector. As such, it does not represent or seek to represent any individual or interest and does not allocate funds for lobbying.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl is a Brussels-based think tank and policy network. Established in 2003 in Belgium as a non-profit, non-partisan association, the group is dedicated to making a positive contribution through cutting-edge research and by engaging politicians and the public at large in a constructive exchange about the economic and social challenges of the 21st century.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Trgovina
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 10
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • BELGIJA
 • FRANCIJA
 • ITALIJA
 • NEMČIJA
 • NIZOZEMSKA
 • POLJSKA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
ECAS, associate member; Euclid Network for third-sector leaders, member

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Skupni proračun: 1.023.300
pri čemer so javna finančna sredstva: 200.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije: 200.000
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 823.300
- donacije: 823.300
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

The Lisbon Council would like to thank the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission for an operating grant, which covers roughly one-quarter of the organisation's annual operations. The Lisbon Council is also grateful to the following organisations for their support in 2013: Accenture, Berenberg, Permanent Representation of Denmark to the European Union, Google, HP, IBM, Kapp Netherlands, Oracle, Philips and Telefónica. The Lisbon Council is an independent, non-profit, non-partisan association registered in Belgium. Support for the Lisbon Council's activities does not constitute acceptance or endorsement of any comment or statement made by the Lisbon Council or any of its individual members or associates.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.