Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl

Numărul de identificare din Registru: 6766950469-32
Data înscrierii: 05.10.2008 18:11:56

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 08.09.2013 09:48:09
Data ultimei actualizări anuale: 08.09.2013 09:48:09


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl
Acronim: The Lisbon Council
Statut juridic: asbl
Site internet: http://www.lisboncouncil.net

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Grupuri de reflecţie şi instituţii de cercetare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Paul Hofheinz
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Ann Mettler
Funcţie: Executive Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: rue de la Loi IPC-Residence Palace 155
1040 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+322) 6479575
Număr de fax: (+322) 6409828
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The Lisbon Council is a think tank and policy network committed to promoting sustainable economic growth, encouraging human capital development, generating more and better jobs and working towards a prosperous future for Europe and the world. Our collaborative network – made up of top economists, NGO leaders, business strategists, progressive policy makers, public figures, concerned citizens and leading-edge thinkers – believes in the power of innovation, the spirit of entrepreneurship and the difference that each and every individual can make. At the heart of our activities are solution-oriented seminars, thought-provoking publications, and distinguished centres of research excellence. The Lisbon Council is incorporated in Belgium as an independent, non-profit and non-partisan association.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 8
Informații complementare: The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal is an independent, non-partisan, not-for-profit think tank committed to promoting sustainable economic growth, encouraging human capital development, generating more and better jobs and working towards a prosperous future for Europe and the world. The views of its analysts are also independent, and may or may not represent the views of other Lisbon Council associates. The Board of Directors and General Assembly, which govern the oganisation's activities, are made up of independent think tankers and small business leaders. The organisation has a diversified funding base, with donations coming from corporations, foundations and the public sector. As such, it does not represent or seek to represent any individual or interest and does not allocate funds for lobbying.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl is a Brussels-based think tank and policy network. Established in 2003 in Belgium as a non-profit, non-partisan association, the group is dedicated to making a positive contribution through cutting-edge research and by engaging politicians and the public at large in a constructive exchange about the economic and social challenges of the 21st century.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 10
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • ITALIA
 • POLONIA
 • REGATUL UNIT
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ECAS, associate member; Euclid Network for third-sector leaders, member

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 864.292
din care finanţare publică: 171.292
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 171.292
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 693.000
- donaţii: 693.000
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

The Lisbon Council would like to thank the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission for an operating grant, which covers roughly one-quarter of the organisation's annual operations. The Lisbon Council is also grateful to the following organisations for their support in 2012: Accenture, EU Representation of Navarra, Berenberg Bank, Permanent Representation of Denmark to the European Union, Google, HP, IBM, Kapp Netherlands, Oracle, Philips and Telefonica. The Lisbon Council is an independent, non-profit, non-partisan association registered in Belgium. Support for the Lisbon Council's activities does not constitute acceptance or endorsement of any comment or statement made by the Lisbon Council or any of its individual members or associates.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.