Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl

Tunnusnumber registris: 6766950469-32
Registreerimise kuupäev: 05/10/2008 18:11:56

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/03/2015 17:37:37
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/03/2015 17:37:37
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl

The Lisbon Council

asbl

    Jagu registris

IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Mõttekojad ja teadusasutused

    Kontaktandmed

rue de la Loi, 155
IPC-Residence Palace
1040 Brussels
BELGIA

(+322) 6479575

    Juriidiliselt vastutav isik

Paul Hofheinz

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Paul Hofheinz

President

    Eesmärgid ja ülesanded

The Lisbon Council is a think tank and policy network committed to promoting sustainable economic growth, encouraging human capital development, generating more and better jobs and working towards a prosperous future for Europe and the world. Our collaborative network – made up of top economists, NGO leaders, business strategists, progressive policy makers, public figures, concerned citizens and leading-edge thinkers – believes in the power of innovation, the spirit of entrepreneurship and the difference that each and every individual can make. At the heart of our activities are solution-oriented seminars, thought-provoking publications, and distinguished centres of research excellence. The Lisbon Council is incorporated in Belgium as an independent, non-profit and non-partisan association.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU 2020, Digital Single Market, European Investment Plan, Innovation, R&D, Evidence-based policymaking, economy, jobs, growth, fiscal sustainability, education and human capital, energy, environment, startups, SMEs, entrepreneurship, future of Europe


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl is a Brussels-based think tank and policy network. Established in 2003 in Belgium as a non-profit, non-partisan association, the group is dedicated to making a positive contribution through cutting-edge research and by engaging politicians and the public at large in a constructive exchange about the economic and social challenges of the 21st century.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 4   25%: 6

10

5,5

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal is an independent, non-partisan, not-for-profit think tank committed to promoting sustainable economic growth, encouraging human capital development, generating more and better jobs and working towards a prosperous future for Europe and the world. The views of its analysts are also independent, and may or may not represent the views of other Lisbon Council associates. The Board of Directors and General Assembly, which govern the oganisation's activities, are made up of independent think tankers and small business leaders. The organisation has a diversified funding base, with donations coming from corporations, foundations and the public sector. As such, it does not represent or seek to represent any individual or interest and does not allocate funds for lobbying.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

10

 • BELGIA
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • SAKSAMAA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

ECAS, associate member; Euclid Network for third-sector leaders, member

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

1 023 300 €

200 000 €

 €

200 000 €

EACEA

823 300 €

823 300 €

The Lisbon Council would like to thank the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission for an operating grant, which covers roughly one-quarter of the organisation's annual operations. The Lisbon Council is also grateful to the following organisations for their support in 2013: Accenture, Berenberg, Permanent Representation of Denmark to the European Union, Google, HP, IBM, Kapp Netherlands, Oracle, Philips and Telefónica. The Lisbon Council is an independent, non-profit, non-partisan association registered in Belgium. Support for the Lisbon Council's activities does not constitute acceptance or endorsement of any comment or statement made by the Lisbon Council or any of its individual members or associates.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.