Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl

Tunnusnumber registris: 6766950469-32
Registreerimise kuupäev: 5.10.08 18:11:56

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 20.08.14 19:40:53
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 8.09.13 9:48:09


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl
Akronüüm: The Lisbon Council
Õiguslik vorm: asbl
Veebisait: http://www.lisboncouncil.net

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Mõttekojad ja teadusasutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Paul Hofheinz
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ann Mettler
Ametikoht: Executive Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 155 rue de la Loi IPC-Residence Palace
1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+322) 6479575
Faks: (+322) 6409828
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Lisbon Council is a think tank and policy network committed to promoting sustainable economic growth, encouraging human capital development, generating more and better jobs and working towards a prosperous future for Europe and the world. Our collaborative network – made up of top economists, NGO leaders, business strategists, progressive policy makers, public figures, concerned citizens and leading-edge thinkers – believes in the power of innovation, the spirit of entrepreneurship and the difference that each and every individual can make. At the heart of our activities are solution-oriented seminars, thought-provoking publications, and distinguished centres of research excellence. The Lisbon Council is incorporated in Belgium as an independent, non-profit and non-partisan association.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 8
Lisateave: The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal is an independent, non-partisan, not-for-profit think tank committed to promoting sustainable economic growth, encouraging human capital development, generating more and better jobs and working towards a prosperous future for Europe and the world. The views of its analysts are also independent, and may or may not represent the views of other Lisbon Council associates. The Board of Directors and General Assembly, which govern the oganisation's activities, are made up of independent think tankers and small business leaders. The organisation has a diversified funding base, with donations coming from corporations, foundations and the public sector. As such, it does not represent or seek to represent any individual or interest and does not allocate funds for lobbying.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl is a Brussels-based think tank and policy network. Established in 2003 in Belgium as a non-profit, non-partisan association, the group is dedicated to making a positive contribution through cutting-edge research and by engaging politicians and the public at large in a constructive exchange about the economic and social challenges of the 21st century.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 10
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BELGIA
 • ITAALIA
 • MADALMAAD
 • POOLA
 • PRANTSUSMAA
 • SAKSAMAA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ECAS, associate member; Euclid Network for third-sector leaders, member

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 1 023 300
millest avalik rahastamine: 200 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused: 200 000
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 823 300
- annetused: 823 300
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

The Lisbon Council would like to thank the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission for an operating grant, which covers roughly one-quarter of the organisation's annual operations. The Lisbon Council is also grateful to the following organisations for their support in 2013: Accenture, Berenberg, Permanent Representation of Denmark to the European Union, Google, HP, IBM, Kapp Netherlands, Oracle, Philips and Telefónica. The Lisbon Council is an independent, non-profit, non-partisan association registered in Belgium. Support for the Lisbon Council's activities does not constitute acceptance or endorsement of any comment or statement made by the Lisbon Council or any of its individual members or associates.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.