Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Romanian Geoexchange Society

Identifikačné číslo v Registri: 67631917782-84
Dátum registrácie: 19.1.2012 17:37:02

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 25.12.2013 7:36:06
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24.12.2013 10:21:34


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Romanian Geoexchange Society
Skratka: RGS
Právna forma: NGO
Internetová stránka: http://www.geoexchange.ro

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Robert GAVRILIUC
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Doina CUCUETEANU
Funkcia: Executive Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Pache Protopopescu Blvd. (TUCEB - Civil Engineering Faculty) 66
021414 Bucharest
RUMUNSKO
Telefónne číslo: (+004) 0214247480
Fax: (+004) 0212110890
Ďalšie kontaktné údaje: Mobile phone 004 0722631779 / 004 0724907993

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Main objectives: Promotion of heating and cooling systems with geothermal heat pumps (H&C GSHP); National and international lobby for H&C GSHP; Training and certification of personnel involved in H&C GSHP; Participation in national and international professional bodies; Participation in EU projects; Contribution in national strategies and policies.
Main information: Partner in EU - IEE project Geotrainet (2008-2011); subcontractor in "Build-up-skills Romania - ROBUST" (2011-2013) and GeoDH project 2012 - 2015); partner in REGEOCITIES project (2012-2015).
Winner of Energy Globe Award 2006 - National prize for the Project: “ROMANIA–a Clean Country in a Clean EUROPE–Geoexchange Technology”.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 100
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Regulatory framework for promoting the Geothermal District Heating in Europe and in Romania.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 50
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • HOLANDSKO
 • RUMUNSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Since 2006 - Member of European Geothermal Energy Council
Since 2013 - Member of Romanian National Council for Energy World Congress

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 01/2012
Celkový rozpočet: 38 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 37 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 37 000
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 1 000
- dary:
- členské: 1 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.