Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Council of Geopolitics

Идентификационен номер в Регистъра: 6757761112-79
Дата на регистрация: 01/07/2008 14:10:04

Информацията за този субект е била последно изменена на: 26/03/2015 14:19:26
Последната годишна актуализация е извършена на: 26/03/2015 14:19:26
Следваща актуализация най-късно до: 26/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Council of Geopolitics

Geopolitikai Tanács

alapítvány

    Раздел на регистрация

IV - Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции

    Координати за връзка

Kiskorona, 14.
1036 Budapest
УНГАРИЯ

(+361) 3152320

    Правно отговорно лице

István Pintér

President

    Отговорник за отношенията с ЕС

Istvan Pinter

President

    Цели и задачи

The Council on Geopolitics was formed in 2001 as a civil analysis center.
Primarily the Council makes competitive, political and strategic researches and geopolitical analyses. It organizes conferences and seminars as well as holding lectures on the questions of foreign and security policy. It also undertakes the preparation of risk analyses and the handling of the business risks revealed. In addition, it has strong transatlantic connections, and, as a policy, does not lobby in the interests of any one of its individual members nor does it seek out or accept government subsidies. This independent and neutral position is a vital foundation for the Council's lobbying activities within the European Parliament.

As allied member of the Financial Transparency Coalition the Council promotes national and multilateral policies, safeguards, and agreements aimed at curtailing the cross-border flow of illegal money. In putting forward solutions, facilitating strategic partnerships, and conducting groundbreaking research,

  • световно равнище
  • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

TTIP-DG Trade
good governance
freedom of press
safety roads (Horizon 2020)
neighbourhood policy

Reports for the Hungarian media e.g.: M1, HirTV, ATV, Broadcasts:Radio Kossuth, Lanchidradio, Radio Civil

Geopolitical "Working Papers"

SecInfo (suspended): online financial news


 

Не

DG TRADE'S CIVIL SOCIETY DIALOGUE

Не

Не

Не

Petition on the freedom of movement

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1   75%: 1   50%: 2   25%: 120

124

32,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Аудиовизия и медии
  • Външна политика и политика на сигурност
  • Данъчно облагане
  • Икономически и финансови въпроси
  • Правосъдие и основните права
  • Предприятия

    Членство

130

  • УНГАРИЯ

Financial Transparency Coalition

Hungarian Chamber of American Chamber of Commerce

Joint Venture Association

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

77 324 €

53 195 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

37 887 €

4 426 €

882 €

10 000 €

24 129 €

24 129 €

The latest financial data published at the www.cgeopol.hu website.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.