Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

ORGANIZACION DE PRODUCTORES PESQUEROS DE LUGO

Identifikavimo numeris Registre: 67271176810-83
Registracijos data: 11.9.28 13.17.38

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.1 11.13.38
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.1 11.13.38


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: ORGANIZACION DE PRODUCTORES PESQUEROS DE LUGO
Akronimas: OPP-07-LUGO
Teisinis statusas: OPP
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Kitos panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: MERCEDES RODRIGUEZ MOREDA
Pareigos: DIRECTORA-GERENTE

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: MERCEDES RODRIGUEZ MOREDA
Pareigos: DIRECTORA-GERENTE

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Puerto Pesquero - Edificio Lonja - 1ª planta  s/n
27880 BURELA
ISPANIJA
Telefono numeris: (+34) 982 57 28 23
Faksas: (+34) 982 57 29 18
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: La OPP-07-LUGO es una Organización de Productores Pesqueros que engloba alrededor de 100 barcos de diferentes pesquerías.
Sus objetivos son los propios de una OPP, en orden a conseguir la mejora de los precios y por tanto el nivel económico de sus asociados, con el mantenimiento de los stocks pesqueros que permitan la pervivencia de la actividad pesquera en el futuro.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • regionų
  • valstybės
  • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


TAC y cuotas
PCP
OCM

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Maisto sauga
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
La OPP-07-LUGO está integrada en la nacional CEPESCA.
Del mismo modo es miembro del CC-SUR, CC-NOROESTE, CC-PELÁGICO y CC-LD.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.