Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

ORGANIZACION DE PRODUCTORES PESQUEROS DE LUGO

Identifikavimo numeris Registre: 67271176810-83
Registracijos data: 28/09/2011 13:17:38

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 25/02/2015 16:04:53
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 25/02/2015 16:04:53
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 25/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

ORGANIZACION DE PRODUCTORES PESQUEROS DE LUGO

OPP-07-LUGO

OPP

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Kitos organizacijos

    Kontaktinė informacija

Puerto Pesquero - Edificio Lonja - 1ª planta, s/n
27880 BURELA
ISPANIJA

(+34) 982 57 28 23

    Teisiškai atsakingas asmuo

MERCEDES RODRIGUEZ MOREDA

DIRECTORA-GERENTE

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

MERCEDES RODRIGUEZ MOREDA

DIRECTORA-GERENTE

    Tikslai ir uždaviniai

La OPP-07-LUGO es una Organización de Productores Pesqueros que engloba alrededor de 60 barcos de diferentes pesquerías.
Sus objetivos son los propios de una OPP, en orden a conseguir la mejora de los precios y por tanto el nivel económico de sus asociados, con el mantenimiento de los stocks pesqueros que permitan la pervivencia de la actividad pesquera en el futuro.

  • Europos
  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- TAC y cuotas
- PCP
- OCM
- Gestión de pesquerías


 

Non

Non

Non

Non

Non

TAC y cuotas
PCP
OCM

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Maisto sauga
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

La OPP-07-LUGO está integrada en la nacional CEPESCA.
Del mismo modo es miembro del CC-SUR, CC-NOROESTE, CC-PELÁGICO y CC-LD.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.