Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

General Organization for Surveillance and Testing

Id-nummer i registret: 67173229116-61
Registreringsdag: 2012-07-08 13:03:39

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-25 08:40:08
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-25 08:40:08


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: General Organization for Surveillance and Testing
Förkortning: GOST
Associationsform (rättslig ställning): LIMITED LIABILITY
Webbplats: http://www.gostegypt.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: ALI ABDEL GHANI
Befattning: GENERAL MANAGER

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: ALBERT JIDO
Befattning: MANAGER

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: GALAL DESOUKI STR.  122
11253 ALEXANDRIA
EGYPTEN
Telefon: (+002) 03 4228204
Fax: (+002) 03 4828234
Andra adressuppgifter: WE ARE EGYPTIAN THIRD PARTY INSPECTION COMPANY REGISTERED IN MANY INTERNATIONAL PARTIES LIKE GAFTA AND LEEA

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: inspection of agriculture products
De intressen som organisationen företräder är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar: the company registered as third party inspection company in many national and international parties like GAFTA and LEEA

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


inspection

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Fiske och vattenbruk
  • Livsmedelssäkerhet
  • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
A member of American society for Testing Materials (ASTM)
- A member of grain, and feed trade association (GAFTA)
- A member of Lifting Equipment Engineering Association (LEEA)
- A member of the Egyptian Authority for Insurance Advisory (EAIA)
- Registered in American National Accreditation Bureau (ANAB)
- Registered in Egyptian General Petroleum Organization (EAPB)
- Registered in Egyptian General Holding Co. for Natural Gases (E.G.A.S.)
- Registered in Egyptian National Authority for Potable Water and Sanitary drainage
- Registered in Egyptian Industrial Modernization Center in Quality Certificates Preparation and HRD No. G0195 & G10007
- Registered in Egyptian Chamber of Commerce
- Registered in Egyptian Environmental Affairs
- Registered CENTRAL BANK OF EGYPT as expert body for appraisal

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 01/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
10 000 €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
  • europac

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.