Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

GIGLIO & Partners

Id-nummer i registret: 67121282947-77
Registreringsdag: 2010-01-06 09:31:40

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-26 18:57:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-26 18:57:59


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: GIGLIO & Partners
Förkortning: G&P
Associationsform (rättslig ställning): società a responsabilità limitata
Webbplats: http://www.studiogiglio.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Renato Giglio
Befattning: Amministratore unico

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Renato Giglio
Befattning: Dottore commercialista e revisore legale

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Giorgio Asproni (La Scaletta)  27
07041 Alghero
ITALIEN
Telefon: (+39) 0799943304
Fax: (+39) 1782755483
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Gestione di relazioni tra organismi che operano nell'ambito di azioni trasfrontaliere della Comunità Europea.
Gestione di relazioni tra città portuali dell'Europa mediterranea e atlantica.
Gestione di relazioni tra enti economiche, culturali e sociali di Sardegna e Catalogna
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


a

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Rete - Associazione per la collaborazione tra Porti e Città -

IYFR - Internationale Yacthing Fellowship of Rotarian -

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 50000  € och < 100000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • a

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.