Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

GIGLIO & Partners

Identifikačné číslo v Registri: 67121282947-77
Dátum registrácie: 06/01/2010 09:31:40

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/03/2015 16:29:15
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/03/2015 16:29:15
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 05/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

GIGLIO & Partners

G&P

società a responsabilità limitata

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Samostatne zárobkovo činní konzultanti

    Kontaktné údaje

Giorgio Asproni (La Scaletta), 27
07041 Alghero
TALIANSKO

(+39) 0799943304

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Renato Giglio

Amministratore unico

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Renato Giglio

Dottore commercialista e revisore legale

    Ciele a poslanie

Gestione di relazioni tra organismi che operano nell'ambito di azioni trasfrontaliere della Comunità Europea.
Gestione di relazioni tra città portuali dell'Europa mediterranea e atlantica.
Gestione di relazioni tra enti economiche, culturali e sociali di Sardegna e Catalogna

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Gestione di relazioni tra organismi che operano nell'ambito di azioni trasfrontaliere della Comunità Europea.
Gestione di relazioni tra città portuali dell'Europa mediterranea e atlantica.
Gestione di relazioni tra enti economiche, culturali e sociali di Sardegna e Catalogna


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Consulenza ed amministrazione nel campo della cooperazione tra organismi operanti nel campo del waterfront urbano

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Rete - Associazione per la collaborazione tra Porti e Città -

IYFR - Internationale Yacthing Fellowship of Rotarian -

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

 • RETE associazione per la collaborazione tra porti e città

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.