Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

GIGLIO & Partners

Identifikačné číslo v Registri: 67121282947-77
Dátum registrácie: 6.1.2010 9:31:40

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.12.2014 7:55:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22.12.2014 7:55:08


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: GIGLIO & Partners
Skratka: G&P
Právna forma: società a responsabilità limitata
Internetová stránka: http://www.studiogiglio.com

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Samostatne zárobkovo činní konzultanti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Renato Giglio
Funkcia: Amministratore unico

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Renato Giglio
Funkcia: Dottore commercialista e revisore legale

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Giorgio Asproni (La Scaletta)  27
07041 Alghero
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 0799943304
Fax: (+39) 0796013315
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Gestione di relazioni tra organismi che operano nell'ambito di azioni trasfrontaliere della Comunità Europea.
Gestione di relazioni tra città portuali dell'Europa mediterranea e atlantica.
Gestione di relazioni tra enti economiche, culturali e sociali di Sardegna e Catalogna
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Consulenza ed amministrazione nel campo della cooperazione tra organismi operanti nel campo del waterfront urbano

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Rete - Associazione per la collaborazione tra Porti e Città -

IYFR - Internationale Yacthing Fellowship of Rotarian -

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 50000  € a < 100000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • a

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.