Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

GIGLIO & Partners

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 67121282947-77
Data Reġistrazzjoni: 06/01/2010 09:31:40

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 05/03/2015 16:29:15
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 05/03/2015 16:29:15
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 05/03/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

GIGLIO & Partners

G&P

società a responsabilità limitata

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali

Konsulenti li jaħdmu għal rashom

    Dettalji personali

Giorgio Asproni (La Scaletta), 27
Alghero 07041
L-ITALJA

(+39) 0799943304

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjur  Renato Giglio

Amministratore unico

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjur  Renato Giglio

Dottore commercialista e revisore legale

    Għanijiet u missjonijiet

Gestione di relazioni tra organismi che operano nell'ambito di azioni trasfrontaliere della Comunità Europea.
Gestione di relazioni tra città portuali dell'Europa mediterranea e atlantica.
Gestione di relazioni tra enti economiche, culturali e sociali di Sardegna e Catalogna

 • Ewropew
 • Nazzjonali
 • reġjonali/lokali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

Gestione di relazioni tra organismi che operano nell'ambito di azioni trasfrontaliere della Comunità Europea.
Gestione di relazioni tra città portuali dell'Europa mediterranea e atlantica.
Gestione di relazioni tra enti economiche, culturali e sociali di Sardegna e Catalogna


 

Le

Le

Le

Le

Le

Consulenza ed amministrazione nel campo della cooperazione tra organismi operanti nel campo del waterfront urbano

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

25%: 2

2

0.5

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Baġit
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern
 • Tkabbir
 • Trasport
 • Żvilupp

    Sħubija u affiljazzjoni

Rete - Associazione per la collaborazione tra Porti e Città -

IYFR - Internationale Yacthing Fellowship of Rotarian -

    Dejta finanzjarja

01/2013  -  12/2013

< 9,999 €

< 99,999 €

 • RETE associazione per la collaborazione tra porti e città

Ebda finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa.

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.