Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Central Denmark EU Office

Tunnistenumero rekisterissä: 67105877452-82
Rekisteröintipäivä: 15.12.2011 12:43:04

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.11.2013 10:46:16
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.11.2013 10:46:16


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Central Denmark EU Office
Lyhenne: CDEU
Organisaation oikeudellinen muoto: Regional Representation to the EU
Internet-osoite: http://www.centraldenmark.eu

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso)

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Lars Holte Nielsen
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Lars Holte Nielsen
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue de Tervueren  35
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 22308732
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Represent local and regional authorities of the Central Denmark Region towards the EU.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 9
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Tobias Midtgaard Frich 13.2.2014 1.8.2014
Martin Juhl Madsen 13.2.2014 1.8.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


EU funding
Regional interestes

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • TANSKA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Informal Baltic Sea Group
ERINN

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Kokonaisbudjetti: 842 571
josta julkista rahoitusta: 842 571
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 60 404
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 782 167
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 450000  € - < 500000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Budget comes mainly from local and regional government and public education institutions. A small amount comes from participation in EU Projects.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
yes