Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Association Royale belge des industries du biscuit, du chocolat, de la confiserie et de la praline

Identifikační číslo v rejstříku: 66869536392-09
Datum registrace: 08/08/2011 15:59:17

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 25/05/2015 08:31:56
Datum poslední roční aktualizace je: 25/05/2015 08:31:56
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 25/05/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Association Royale belge des industries du biscuit, du chocolat, de la confiserie et de la praline

CHOPRABISCO

ASBL - Association Sans But Lucratif

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Rue de la Science, 14
1040 Bruxelles
BELGIE

(+32) 25501768

    Osoba s právní odpovědností

pan  Guy Gallet

Secrétaire général

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Guy Gallet

Secrétaire général

    Cíle a úkoly

-La représentation et la défense des intérêts communs des 170 membres affiliés auprès de différents interlocuteurs tant au niveau national qu'au niveau européen.
Cette défense collective se fait en grande partie en collaboration avec d’autres organisations auprès desquelles Choprabisco est affiliée comme CAOBISCO (www.caobisco.com, l'Association européenne des producteurs de chocolat, biscuits et confiserie) et FEVIA (www.fevia.be, Fédération belge de l’industrie alimentaire).

-La diffusion de l'information relevante concernant la législation au niveau alimentaire (hygiène, étiquetage, contaminants, additifs, ...), agriculture (PAC en particulier le sucre et les céréales) et échanges commerciaux (perfectionnement actif).

  • celostátní
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

-législation : Country of Origin Labeling (voluntary COOL)
-bilateral trade agreements (TTIP)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

geen

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 1   25%: 1

2

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin

    Členství a příslušnost

Membre de CAOBISCO (no d'enregistrement 30978122100-27)

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.