Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Association Royale belge des industries du biscuit, du chocolat, de la confiserie et de la praline

Identifikační číslo v rejstříku: 66869536392-09
Datum registrace: 8.8.11 15:59:17

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 14.7.14 14:50:05
Datum poslední roční aktualizace je 14.7.14 14:50:05


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Association Royale belge des industries du biscuit, du chocolat, de la confiserie et de la praline
Zkratka: CHOPRABISCO
Právní forma ASBL - Association Sans But Lucratif
Internetové stránky: http://www.choprabisco.be

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Guy Gallet
Funkce: Secrétaire général

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Guy Gallet
Funkce: Secrétaire général

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue des Arts  43
1040 Bruxelles
BELGIE
Telefon: (+32) 25501768
Číslo faxu: (+32) 25501754
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: -La représentation et la défense des intérêts communs des 170 membres affiliés auprès de différents interlocuteurs tant au niveau national qu'au niveau européen.
Cette défense collective se fait en grande partie en collaboration avec d’autres organisations auprès desquelles Choprabisco est affiliée comme CAOBISCO (www.caobisco.com, l'Association européenne des producteurs de chocolat, biscuits et confiserie) et FEVIA (www.fevia.be, Fédération belge de l’industrie alimentaire).

-La diffusion de l'information relevante concernant la législation au niveau alimentaire (hygiène, étiquetage, contaminants, additifs, ...), agriculture (PAC en particulier le sucre et les céréales) et échanges commerciaux (perfectionnement actif).
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • místní či regionální
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


geen

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Bezpečnost potravin

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Membre de CAOBISCO (no d'enregistrement 30978122100-27)

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.