Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Centre for Regional Development STABILITY

Numer identyfikacyjny w rejestrze 66837094486-56
Data rejestracji: 10-11-07 12:20:55

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-10-16 18:44:40
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-10-16 18:44:40


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Centre for Regional Development STABILITY
Nazwa skrócona: STABILITY
Status prawny: NGO
Strona internetowa: https://www.stability.org.md

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Vitali Burlaca
Pełniona funkcja: Executive Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Vitali Burlaca
Pełniona funkcja: Executive director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Cikalov str-la  2/2
Skr. poczt.: MD
3805 Comrat
MOŁDAWIA (REPUBLIKA MOŁDOWY)
Numer telefonu: (+373) 79449856
Numer faksu: (+373) 22767
Inne dane kontaktowe: The mission of the Regional Development Center “STABILITY” is promotion of democratic principles and development of civil society by means of active involvement of the population of the region in social life.

Goals
The activity of the Regional Development Center “STABILITY” sets the main goals:
- Promotion democratic development of the society
- Involvement of citizens into political life, in particular in decision-making process;
- Involvement of citizens in social life
- Protection of the democratic principles and human rights;
- Adhering position neutrality in relation to different (political) sides;
- Creation of partnership network within civil society at the community level for assessment of local resources, common goals and possibilities of their efficient achievement
- Development of innovative ways to solve/minimize social problems;
- Supporting the transparency in lawmaking and executing processes;
- Raising public awareness about important problems of the society;
- Motivation of citizens for active participation in political processes, in particular decision making;
- Development and support of tolerant attitude among interethnic and intercultural groups;
- Prevention and combating corruption;
- Promotion and maintenance of gender balanceTeam’s Experience and Professional skills:

1. Strategic planning
2. Fundraising
3. Project development
4. Human resources management, volunteers recruitment and coordination
5. Leadership skills development
6. Development of Partnership Network of the nongovernmental organizations
7. PR, lobby, advocacy and visibility activities
8. Social services delivery
9. Gender issue

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Goals
The activity of the Regional Development Center “STABILITY” sets the main goals:
 Promotion democratic development of the society
 Involvement of citizens into political life, in particular in decision-making process;
 Involvement of citizens in social life
 Protection of the democratic principles and human rights;
 Adhering position neutrality in relation to different (political) sides;
 Creation of partnership network within civil society at the community level for assessment of local resources, common goals and possibilities of their efficient achievement
 Development of innovative ways to solve/minimize social problems;
 Supporting the transparency in lawmaking and executing processes;
 Raising public awareness about important problems of the society;
 Motivation of citizens for active participation in political processes, in particular decision making;
 Development and support of tolerant attitude among interethnic and intercultural groups;
 Prevention and combating corruption;
 Promotion and maintenance of gender balance Promotion democratic development of the society
 Involvement of citizens into political life, in particular in decision-making process;
 Involvement of citizens in social life
 Protection of the democratic principles and human rights;
 Adhering position neutrality in relation to different (political) sides;
 Creation of partnership network within civil society at the community level for assessment of local resources, common goals and possibilities of their efficient achievement
 Development of innovative ways to solve/minimize social problems;
 Supporting the transparency in lawmaking and executing processes;
 Raising public awareness about important problems of the society;
 Motivation of citizens for active participation in political processes, in particular decision making;
 Development and support of tolerant attitude among interethnic and intercultural groups;
 Prevention and combating corruption;
 Promotion and maintenance of gender balance
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3,5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Team’s Experience and Professional skills:

1. Strategic planning
2. Fundraising
3. Project development
4. Human resources management, volunteers recruitment and coordination
5. Leadership skills development
6. Development of Partnership Network of the nongovernmental organizations
7. PR, lobby, advocacy and visibility activities
8. Social services delivery
9. Gender issue

Implemented activities by the team:

• 2002 - the first regional Forum of NGOs with participation of 60 NGOs;
• 2003 - the second Forum of NGOs, participants from 90 NGOs.
• 2004 - 2006 - ongoing trainings and seminars in the framework of "Community Development” and "Associative sector Development" projects. As a result – more than 80 NGOs from South of Moldova were trained.
• 2004 -15 seminars and 4 round tables for establishment of partnership relations at local, state and international levels were organized for participants from 68 NGOs.
• 2005 – Small business development trainings and seminars for entrepreneurs of 8 villages from the region were held in collaboration with “TAR – AGRO” and “OG – AGRO” agricultural associations within the framework of “Initiative of Social responsibility” program, PFIP
• 2005 the third regional Forum of NGOs in cooperation with Executive authority of UTA Gagauzya and Department of Justice.
• 2005 more than 100 women identified as victims of trafficking from 18 localities in partnership with the International Organization for Migration, Mission to Moldova.
• 2006 Round table “Increasing political leadership among women”.
• 2006 carried out 12 local actions by female leaders.
• 2006 Mega show and concert for alumni with international swinger participation.
• 2007 provided 20 maieutic meetings with young leaders.
• 2007 elaborating the “Bozza di Manifesto” – a real united manifest of the European youths.
• 2007 Competition “Best NGO for volunteer” with partnership CNTM and Government of the Republic of Moldova;
• 2007 Workshop within MBA program, London “Newport International University”
• 2007 Action “Be motivated and happy in new year” for students of state university.
• 2007 carried out 30 local actions by female leaders.
• 2008 Youth action “Be active in decision making process”
• 2008 carried out 40 local actions by female leaders.
• 2009 Round table “Third sector cooperation”
• 2009 Peer to peer educational training
• 2009 Training for trainers “Women empowerment”
• 2010 International seminar “Human rights defense”
• 2010 provided 30 maieutic workshops
• 2010 Training for journalists “Transparency in mass media”
• 2010 carried out more than 20 seminars “PR, management in NGO, strategic planning”
2010 carried out 20 local actions
• 2011 Round table “Third sector cooperation”
• 2011 Peer to peer educational training
• 2011 Training for trainers “Women empowerment”
• 2011 International seminar “Human rights defense”
• 2012 provided 30 maieutic workshops
2012 provided 8 round tables for journalists
2012 organization of 12 local actions for NGOs
2012 provided 7 trainings “Monitoring and Lobby activities” for NGO leaders
2012 Regional observation of election with using 64 short term observers
2013 organization of 10 local actions for NGOs
2013 provided 7 trainings “advocacy in social, educational, cultural spheres” for
departments of the government.
2013 providing 5 seminars for youth leaders “EU standards”
2014 International meeting EAPTC in Comrat
2014 International Study Visit "Open your mind for youth voice"
2014 3 seminars Civic development
2014 training democracy development
2014 round table EU - only one way for future

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 7
Liczba organizacji członkowskich: 1
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • CESIE (1 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • WŁOCHY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 12/2013 - 10/2014
Budżet ogólny: 40 406
w tym środki publiczne: 22 146
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 17 646
- ze źródeł krajowych: 0
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 4 500
z innych źródeł: 18 260
- darowizny:
- składki członkowskie:
Matra Kap : 15 060
Eurasia : 3 200
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT


To the Founders of the NGO "STABILITATE


We have audited the accompanying balance sheet of the NGO "STABILITATE" with fiscal code: 100502462 as at 31 December 2013 and the related statements of income, cash flows and changes in fund balance for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the NGO's "STABILITATE" management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the NGO "STABILITATE" as at 31 December 2013, and of the results of its operations and its cash flows and its changes in fund balance for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).
Victor Barbaneagra

Director, Auditor

Chisinau, 25 March 2014

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
Burlaca Vitali