Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie

Identifikationsnummer i registret: 66641946161-84
Registreringsdato: 07/07/2011 14:03:54

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 06/02/2015 12:41:35
Seneste årlige opdatering: 06/02/2015 12:41:35
Næste ajourføring skal senest ske den: 06/02/2017

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie

SYNAPSES

Syndicat professionnel (France)

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Fagforeninger og faglige organisationer

    Kontaktoplysninger

rue Lacordaire, 55 Chez Luc LADONNE
75015 Paris
FRANKRIG

(+33)144263098

    Juridisk ansvarlig

Luc LADONNE

Président

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Luc LADONNE

Président

    Mål og opgaver

Defend all workers and economic units of the pet industry

  • europæisk plan
  • nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Transport des animaux
Réglementation relative à l'importation, l'élevage et la vente d'animaux de compagnie
Transposition de l Convention de Washinton

Information des adhérents sur les obligations et les évolutions réglementaires


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

The member of that organization moved from a former organization named PRODAF and will act in sames activities.

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

25%: 1

1

0,2

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

  • Det indre marked
  • Erhverv
  • Fiskeri og akvakultur
  • Fødevaresikkerhed
  • Handel
  • Landbrug og udvikling af landdistrikter
  • Miljø
  • Told

    Medlemskab og tilhørsforhold

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

2.500 €

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

Cotisations

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
Luc LADONNE