Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Energy Efficiency in Industrial Processes

Идентификационен номер в Регистъра: 66629495136-40
Дата на регистрация: 11-1-28 13:37:35

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-6 18:07:46
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-6 18:07:46


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Energy Efficiency in Industrial Processes
Инициали: EEIP
Правен статут: Asbl
Уебсайт: http://www.ee-ip.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Juergen Ritzek
Длъжност: Business Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Dusan Jakovljevic
Длъжност: Policy Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Avenue des Klauwaerts  6
1050 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 26498736
Факс: (+32) 28080244
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP) is neutral not-for-profit platform for business and policy in Europe. EEIP facilitates an open, inclusive and practical debate on energy efficiency relating to manufacturing industries.

EEIP brings together voices of of producers of energy efficient equipment and parts, consultants, financing sector, and energy-dependent manufacturing industries.

EEIP objective is that by facilitating cross-industry/cross-technologies dialogue, we encourage engagement and input from the broadest scope of stakeholders.
For more information please visit www.ee-ip.org
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 6
Допълнителна информация: Dusan Jakovljevic
Juergen Ritzek
Rod Janssen
Vasilis Lampropoulos
Toini Lovseth
Thierry Copie

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Communications, exchange of views, events, open cross-industry platform.
Initiative for inclusive input from variety of industries and stakeholders into the EU energy policy-making.
Working groups on financing energy efficiency, industrial waste heat recovery and energy management (including behavioural change).
Managing social media channels on EU energy efficiency policies for industry.
Co-publishes European energy efficiency magazine, Energy Efficiency: Business & Industry

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 20 908
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • КИПЪР
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • МАЛТА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

 • AВСТРАЛИЯ
 • БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
 • НОРВЕГИЯ
 • РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • ТУРЦИЯ
 • ШВЕЙЦАРИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Broad alliances but no membership.
Member of British Chamber of Commerce Sustainability Working Group.
Content partner of Hannover Messe 2012-ongoing

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 270 000
от който публични средства: 185 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки: 0
- Безвъзмездни средства: 185 000
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 85 000
- дарения:
- членски вноски:
contributions from partners : 52 000
marketing services : 33 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 100000  € и < 150000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.