Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Energy Efficiency in Industrial Processes

Идентификационен номер в Регистъра: 66629495136-40
Дата на регистрация: 28/01/2011 13:37:35

Информацията за този субект е била последно изменена на: 29/04/2015 02:47:23
Последната годишна актуализация е извършена на: 29/04/2015 02:47:23
Следваща актуализация най-късно до: 29/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Energy Efficiency in Industrial Processes

EEIP

asbl

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Avenue des Klauwaerts, 6
1050 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 27404362

    Правно отговорно лице

Господин  Juergen Ritzek

Business Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Dusan Jakovljevic

Policy Director

    Цели и задачи

The Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP) is a technology neutral not-for-profit platform for business and policy in Europe. EEIP facilitates an open, inclusive and practical debate on energy efficiency relating to manufacturing industries.

EEIP brings together voices of of producers of energy efficient equipment and parts, consultants, financing sector, and energy-dependent manufacturing industries.

EEIP objective is that by facilitating cross-industry/cross-technologies dialogue, we encourage engagement and input from the broadest scope of stakeholders.
For more information please visit www.ee-ip.org

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

financing energy efficiency, energy management systems, ecodesign, energy recovery, cogeneration and heating


 

EEFIG (Energy Efficiency Finance and Investment Group) DG Energy

Не

Industrial energy efficiency

Не

Industrial energy efficiency

Communications, exchange of views, events, open cross-industry platform.
Initiative for inclusive input from variety of industries and stakeholders into the EU energy policy-making.
Working groups on financing energy efficiency, industrial waste heat recovery and energy management (including behavioural change).
Managing social media channels on EU energy efficiency policies for industry.
Co-publishes European energy efficiency magazine, Energy Efficiency: Business & Industry

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 1   25%: 1

2

0,8

Dusan Jakovljevic
Juergen Ritzek
Andreas Pauckstadt
Rod Janssen

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Dusan JAKOVLJEVIC 07/01/2015 05/01/2016

    Области на интерес

 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи

    Членство

78 303

www.ee-ip.org

 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • КИПЪР
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • МАЛТА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ
 • AВСТРАЛИЯ
 • БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
 • НОРВЕГИЯ
 • РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • ТУРЦИЯ
 • ШВЕЙЦАРИЯ

Broad alliances but no membership.
Member of British Chamber of Commerce Sustainability Working Group.
Content partner of Hannover Messe 2012-ongoing

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

111 000 €

25 000 €

0 €

none

25 000 €

SILK-I

86 000 €

51 000 €

35 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.