Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Irish Wind Energy Association

Identifikationsnummer i registret: 66441154246-76
Registreringsdato: 23-09-10 22:30:12

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 24-09-13 08:45:51
Seneste årlige opdatering 24-09-13 08:45:51


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Irish Wind Energy Association
Forkortelse: IWEA
Retlig form: Trade Association
Websted: http://www.iwea.com

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Kenneth Matthews
Stilling: CEO

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Caitriona Diviney
Stilling: COO

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Sycamore House Millenium Park, Osberstown IWEA
Postboks: -
- Naas, Co. Kildare
IRLAND
Telefonnr.: (+353) 45899341
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: The Irish Wind Energy Association (IWEA) is the national association for the wind industry in Ireland. This website is a resource for IWEA members and others interested in the promotion of wind energy in Ireland. IWEA is committed to education and awareness building to promote the use of a sustainable energy system in Ireland and thus contribute to a cleaner environment with the benefits of non fossil fuels
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan
  • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 3
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Responses to EU Commission Consultations

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Energi
  • Klima
  • Miljø

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
EWEA

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2010 - 12/2010
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.