Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Union of European Federalists

Αριθμός μητρώου: 66364002603-57
ημερομηνία της εγγραφής: 10/11/2009 1:08:55 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 29/11/2013 1:04:22 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 27/11/2013 3:10:00 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Union of European Federalists
Ακρωνύμιο: UEF
Νομικό καθεστώς: Association
Δικτυακός τόπος: http://federalists.eu

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Christian Wenning
Θέση: Secretary General

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Mana Livardjani
Θέση: Director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 25 Square de Meeûs 
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 2 508 30 30
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The Union of European Federalists (UEF) is a nongovernmental and supranational organisation dedicated to the promotion of a democratic and federal Europe.

It consists of 24 constituent organisations and it has been active at the European, national and local levels for more than 65 years. It was founded in 1946, shortly after World War II, with the belief that only a European Federation, based on the idea of unity in diversity, could overcome the division of the European continent that had caused the suffering and destruction of the two World Wars. Federalists believed that only a common effort of European citizens working towards this goal could create a peaceful and democratic Europe guaranteeing freedom and the protection of human rights.

The aim of the Union of European Federalists is therefore to bring together citizens who desire to work for the federal unity of Europe, to act as a catalyst of democratic forces in Europe and to stimulate public debate on the political content of the 'European project'.

Members of our organisation come from all over Europe and are of all age groups and backgrounds. They all share a common concern about the future of Europe and of the European Union.

Not being affiliated to any political party, UEF is an autonomous political movement. It cooperates with and seeks to influence European, national and local institutions, parties and associations. Among its supporters are decision -makers from a wide political spectrum, which allows the UEF to influence daily politics of the European Union more effectively. UEF cooperates with the Young European Federalists (JEF), the European Movement, the World Federalist Movement and other pro-European organisations, which share similar concern about the future of Europe.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


The Presidents of UEF, EMI and JEF petitioned the European Parliament in February 2012, after the agreement reached by the heads of government of 25 member states on a new fiscal treaty. This petition asks the European Parliament to use its new Lisbon treaty powers to initiate a further revision of the European Union treaties with the objective of creating a full fiscal union with a reformed financial system.

On 12 May 2012, members from UEF European Secretariat, UEF Belgium, UEF Group Europe and Europa-Union Deutschland in Brussels, JEF-Europe, as well as European Movement Belgium gathered at the esplanade next to the European Parliament in Brussels to celebrate Europe Day 2012 and raise the profile of the European Federalists. The UEF actively promoted the “Federal Union Now” campaign and distributed flyers with quotes from well-known politicians showing their support in creation of a federal union.

On the day preceding the summit held on 13-14 December 2012, the Union of European Federalists (UEF) and the Young European Federalists (JEF) carried out a campaign-day across Europe with the common slogan “12.12.12: TIME TO DECIDE, TIME FOR A EUROPEAN FEDERATION!”. Numerous actions were organised.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 9
Αριθμός των οργανισμών μελών. 23
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • UEF Austria (1.839 Μέλη)
 • UEF Belgium (102 Μέλη)
 • UEF Bulgaria (46 Μέλη)
 • UEF Cyprus (75 Μέλη)
 • UEF Czech Republic (50 Μέλη)
 • UEF Finland (10 Μέλη)
 • UEF France (157 Μέλη)
 • UEF Germany (4.109 Μέλη)
 • UEF Greece (48 Μέλη)
 • UEF Hungary (20 Μέλη)
 • UEF Italy (3.046 Μέλη)
 • UEF Lithuania (7 Μέλη)
 • UEF Luxembourg (95 Μέλη)
 • UEF Montenegro (4 Μέλη)
 • UEF Portugal (5 Μέλη)
 • UEF Romania (51 Μέλη)
 • UEF Serbia (30 Μέλη)
 • UEF Slovakia (50 Μέλη)
 • UEF Slovenia (6 Μέλη)
 • UEF Spain (50 Μέλη)
 • UEF Switzerland (1.000 Μέλη)
 • UEF UK (130 Μέλη)
 • UEF Group Europe (85 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΚΥΠΡΟΣ
 • ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • ΣΛΟΒΑΚΙΑ
 • ΣΛΟΒΕΝΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 • ΕΛΒΕΤΙΑ
 • ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 • ΣΕΡΒΙΑ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
European Movement International
World Federalist Movement

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 192.146
από δημόσια χρηματοδότηση: 121.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις: 121.000
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 71.146
- δωρεές: 41.146
- συνδρομές μελών: 30.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.