Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Id-nummer i registret: 66358747829-47
Registreringsdag: 2012-01-26 19:11:05

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-29 19:16:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-27 13:12:21


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais
Förkortning: Bio3, Lda.
Associationsform (rättslig ställning): Sociedade limitada por quotas
Webbplats: http://www.bio3.pt

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Hugo Costa
Befattning: Sócio-Gerente

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Hugo Costa
Befattning: Sócio-Gerente

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rua D. Francisco Xavier de Noronha  37 B
2800-092 Almada
PORTUGAL
Telefon: (+351) 212951588
Fax: (+351) 210864011
Andra adressuppgifter: We have another office in Aveiro, Portugal with the following address:

Bio3, Lda.
Estrada de S. Bernardo, 436, r/c esq,
3810-175 Aveiro
PORTUGAL

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Our mission is to reconcile human infrastructures and economic activities with biodiversity conservation and management. This means providing the best technical solutions available to each of our clients, always with an innovative spirit.

Bio3's vision is to to be an international reference in biodiversity consultancy and research, maintaining our independence and entrepreneurial spirit as a privately-held company, and to expand into the global market, promoting Portugal abroad.

Founded in 2005, Bio3 achieved a solid growth rate and is currently a national reference operating in its market. During the first 7 years of existence, Bio3 has developed the biological section of over 350 projects, mostly
related to environmental assessment, post-evaluation, environmental management and planning. It has been awarded the title of SME Leader in Portugal in 2009, 2010 and 2011. Bio3 also executes applied research studies in 2011 was considered one of the 174 most innovative SME's operating in Portugal and was integrated in the COTEC SME Innovation Network.

Bio3 is an expert company on Ecological Baseline Studies and Biodiversity Monitoring Surveys, with an emphasis on renewable energy projects.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 18
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Sem actividades neste ambito

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Transeuropeiska nät

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Portuguese Association for Impact Assessment (APAI, member of IAIA)
Portuguese Association of the Environmental Technologies Companies
Member of COTEC SME Innovation Network
Member of the Portuguese Society for the protection of Birds (Member of BirdLife International)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 1000000  € och < 1250000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Iberwind II produção, Sociedade Unipessoal
 • Parque Eólico da Serra de Bornes, S.A.
 • Alto Marão - Energia Eólica, Unipessoal, Lda.
 • Hidroeléctrica das Trutas
 • Parque Eólico de Trevim, Lda.
 • EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estrutur


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 50000 € men mindre än 100000 €.
 • DHV
 • Parque Eólico de Chão Falcão, Lda.
 • EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.
 • EDP Renováveis Portugal, S.A.
 • Eólica da Terra Fria, S.A.
 • Eólica do Alto Douro, S.A.
 • Eólica do Cachopo S.A.


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 200000 € men mindre än 250000 €.
 • ATKINS Portugal

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

We haven't received any source of funding from the EU institutions in financial year n-1 of registration

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.