Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Identifikacijska številka v Registru: 66358747829-47
Datum registracije: 26/01/2012 19:11:05

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 29/01/2015 14:54:10
Datum zadnje letne spremembe: 29/01/2015 14:54:10
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 29/01/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Bio3, Lda.

Sociedade limitada por quotas

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Poklicne svetovalne službe

    Kontaktni podatki

Rua D. Francisco Xavier de Noronha, 37 B
2800-092 Almada
PORTUGALSKA

(+351) 212951588

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Hugo Costa

Sócio-Gerente

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Hugo Costa

Sócio-Gerente

    Cilji in naloge

Our mission is to reconcile human infrastructures and economic activities with biodiversity conservation and management. This means providing the best technical solutions available to each of our clients, always with an innovative spirit.

Bio3's vision is to to be an international reference in biodiversity consultancy and research, maintaining our independence and entrepreneurial spirit as a privately-held company, and to expand into the global market, promoting Portugal abroad.

Founded in 2005, Bio3 achieved a solid growth rate and is currently a national reference operating in its market. During the first 7 years of existence, Bio3 has developed the biological section of over 350 projects, mostly
related to environmental assessment, post-evaluation, environmental management and planning. It has been awarded the title of SME Leader in Portugal in 2009, 2010 and 2011. Bio3 also executes applied research studies in 2011 was considered one of the 174 most innovative SME's operating in Portugal and was integrated in the COTEC SME Innovation Network.

Bio3 is an expert company on Ecological Baseline Studies and Biodiversity Monitoring Surveys, with an emphasis on renewable energy projects.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Decreto - Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente (codificação da Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho de 27 de junho de 1985).

Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, que altera o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à Conservação das Aves Selvagens (Diretiva Aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens (Diretiva Habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio (JOUE L 158, de 10-06-2013)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Sem actividades neste ambito

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

75%: 14  

14

10,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Energetika
  • Okolje
  • Podnebni ukrepi
  • Raziskave in tehnologija
  • Ribištvo in ribogojstvo
  • Vseevropska omrežja

    Članstvo in povezanost z mrežami

Portuguese Association for Impact Assessment (APAI, member of IAIA)
Portuguese Association of the Environmental Technologies Companies
Member of COTEC SME Innovation Network
Member of the Portuguese Society for the protection of Birds (Member of BirdLife International)

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

< 99.999 €

  • WS Atkins

  • IBERWIND

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

We haven't received any source of funding from the EU institutions in financial year n-1 of registration

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.