Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Identifikačné číslo v Registri: 66358747829-47
Dátum registrácie: 26.1.2012 19:11:05

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 29.1.2014 19:16:50
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27.1.2014 13:12:21


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais
Skratka: Bio3, Lda.
Právna forma: Sociedade limitada por quotas
Internetová stránka: http://www.bio3.pt

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Hugo Costa
Funkcia: Sócio-Gerente

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Hugo Costa
Funkcia: Sócio-Gerente

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rua D. Francisco Xavier de Noronha  37 B
2800-092 Almada
PORTUGALSKO
Telefónne číslo: (+351) 212951588
Fax: (+351) 210864011
Ďalšie kontaktné údaje: We have another office in Aveiro, Portugal with the following address:

Bio3, Lda.
Estrada de S. Bernardo, 436, r/c esq,
3810-175 Aveiro
PORTUGAL

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Our mission is to reconcile human infrastructures and economic activities with biodiversity conservation and management. This means providing the best technical solutions available to each of our clients, always with an innovative spirit.

Bio3's vision is to to be an international reference in biodiversity consultancy and research, maintaining our independence and entrepreneurial spirit as a privately-held company, and to expand into the global market, promoting Portugal abroad.

Founded in 2005, Bio3 achieved a solid growth rate and is currently a national reference operating in its market. During the first 7 years of existence, Bio3 has developed the biological section of over 350 projects, mostly
related to environmental assessment, post-evaluation, environmental management and planning. It has been awarded the title of SME Leader in Portugal in 2009, 2010 and 2011. Bio3 also executes applied research studies in 2011 was considered one of the 174 most innovative SME's operating in Portugal and was integrated in the COTEC SME Innovation Network.

Bio3 is an expert company on Ecological Baseline Studies and Biodiversity Monitoring Surveys, with an emphasis on renewable energy projects.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 18
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Sem actividades neste ambito

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Rybolov a akvakultúra
 • Transeurópske siete
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Portuguese Association for Impact Assessment (APAI, member of IAIA)
Portuguese Association of the Environmental Technologies Companies
Member of COTEC SME Innovation Network
Member of the Portuguese Society for the protection of Birds (Member of BirdLife International)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 1000000  € a < 1250000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • Iberwind II produção, Sociedade Unipessoal
 • Parque Eólico da Serra de Bornes, S.A.
 • Alto Marão - Energia Eólica, Unipessoal, Lda.
 • Hidroeléctrica das Trutas
 • Parque Eólico de Trevim, Lda.
 • EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estrutur


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 50000 € eur a menej ako 100000 € eur.
 • DHV
 • Parque Eólico de Chão Falcão, Lda.
 • EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.
 • EDP Renováveis Portugal, S.A.
 • Eólica da Terra Fria, S.A.
 • Eólica do Alto Douro, S.A.
 • Eólica do Cachopo S.A.


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 200000 € eur a menej ako 250000 € eur.
 • ATKINS Portugal

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

We haven't received any source of funding from the EU institutions in financial year n-1 of registration

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.