Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Numer identyfikacyjny w rejestrze 66358747829-47
Data rejestracji: 12-01-26 19:11:05

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-29 19:16:50
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-27 13:12:21


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais
Nazwa skrócona: Bio3, Lda.
Status prawny: Sociedade limitada por quotas
Strona internetowa: http://www.bio3.pt

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Firmy konsultingowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Hugo Costa
Pełniona funkcja: Sócio-Gerente

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Hugo Costa
Pełniona funkcja: Sócio-Gerente

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rua D. Francisco Xavier de Noronha  37 B
2800-092 Almada
PORTUGALIA
Numer telefonu: (+351) 212951588
Numer faksu: (+351) 210864011
Inne dane kontaktowe: We have another office in Aveiro, Portugal with the following address:

Bio3, Lda.
Estrada de S. Bernardo, 436, r/c esq,
3810-175 Aveiro
PORTUGAL

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Our mission is to reconcile human infrastructures and economic activities with biodiversity conservation and management. This means providing the best technical solutions available to each of our clients, always with an innovative spirit.

Bio3's vision is to to be an international reference in biodiversity consultancy and research, maintaining our independence and entrepreneurial spirit as a privately-held company, and to expand into the global market, promoting Portugal abroad.

Founded in 2005, Bio3 achieved a solid growth rate and is currently a national reference operating in its market. During the first 7 years of existence, Bio3 has developed the biological section of over 350 projects, mostly
related to environmental assessment, post-evaluation, environmental management and planning. It has been awarded the title of SME Leader in Portugal in 2009, 2010 and 2011. Bio3 also executes applied research studies in 2011 was considered one of the 174 most innovative SME's operating in Portugal and was integrated in the COTEC SME Innovation Network.

Bio3 is an expert company on Ecological Baseline Studies and Biodiversity Monitoring Surveys, with an emphasis on renewable energy projects.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 18
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Sem actividades neste ambito

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Portuguese Association for Impact Assessment (APAI, member of IAIA)
Portuguese Association of the Environmental Technologies Companies
Member of COTEC SME Innovation Network
Member of the Portuguese Society for the protection of Birds (Member of BirdLife International)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
1000000  €–1250000  €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • Iberwind II produção, Sociedade Unipessoal
 • Parque Eólico da Serra de Bornes, S.A.
 • Alto Marão - Energia Eólica, Unipessoal, Lda.
 • Hidroeléctrica das Trutas
 • Parque Eólico de Trevim, Lda.
 • EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estrutur


Klienci generujący obroty w wysokości co najmniej 50000 € euro i najwyżej 100000 € euro.
 • DHV
 • Parque Eólico de Chão Falcão, Lda.
 • EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.
 • EDP Renováveis Portugal, S.A.
 • Eólica da Terra Fria, S.A.
 • Eólica do Alto Douro, S.A.
 • Eólica do Cachopo S.A.


Klienci generujący obroty w wysokości co najmniej 200000 € euro i najwyżej 250000 € euro.
 • ATKINS Portugal

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

We haven't received any source of funding from the EU institutions in financial year n-1 of registration

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.