Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 66358747829-47
Data rejestracji: 26/01/2012 19:11:05

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 29/01/2015 14:54:10
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 29/01/2015 14:54:10
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 29/01/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Bio3, Lda.

Sociedade limitada por quotas

    Kategoria rejestracji

I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci

Firmy konsultingowe

    Dane kontaktowe

Rua D. Francisco Xavier de Noronha, 37 B
2800-092 Almada
PORTUGALIA

(+351) 212951588

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Hugo Costa

Sócio-Gerente

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Hugo Costa

Sócio-Gerente

    Cele i zakres obowiązków

Our mission is to reconcile human infrastructures and economic activities with biodiversity conservation and management. This means providing the best technical solutions available to each of our clients, always with an innovative spirit.

Bio3's vision is to to be an international reference in biodiversity consultancy and research, maintaining our independence and entrepreneurial spirit as a privately-held company, and to expand into the global market, promoting Portugal abroad.

Founded in 2005, Bio3 achieved a solid growth rate and is currently a national reference operating in its market. During the first 7 years of existence, Bio3 has developed the biological section of over 350 projects, mostly
related to environmental assessment, post-evaluation, environmental management and planning. It has been awarded the title of SME Leader in Portugal in 2009, 2010 and 2011. Bio3 also executes applied research studies in 2011 was considered one of the 174 most innovative SME's operating in Portugal and was integrated in the COTEC SME Innovation Network.

Bio3 is an expert company on Ecological Baseline Studies and Biodiversity Monitoring Surveys, with an emphasis on renewable energy projects.

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Decreto - Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente (codificação da Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho de 27 de junho de 1985).

Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, que altera o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à Conservação das Aves Selvagens (Diretiva Aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens (Diretiva Habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio (JOUE L 158, de 10-06-2013)


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Sem actividades neste ambito

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 14  

14

10,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • działania w dziedzinie klimatu
  • energia
  • rybołówstwo i akwakultura
  • sieci transeuropejskie
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Portuguese Association for Impact Assessment (APAI, member of IAIA)
Portuguese Association of the Environmental Technologies Companies
Member of COTEC SME Innovation Network
Member of the Portuguese Society for the protection of Birds (Member of BirdLife International)

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

  • WS Atkins

  • IBERWIND

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

We haven't received any source of funding from the EU institutions in financial year n-1 of registration

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.