Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Identifikavimo numeris Registre: 66358747829-47
Registracijos data: 26/01/2012 19:11:05

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 29/01/2015 14:54:10
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/01/2015 14:54:10
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 29/01/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Bio3, Lda.

Sociedade limitada por quotas

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Rua D. Francisco Xavier de Noronha, 37 B
2800-092 Almada
PORTUGALIJA

(+351) 212951588

    Teisiškai atsakingas asmuo

Hugo Costa

Sócio-Gerente

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Hugo Costa

Sócio-Gerente

    Tikslai ir uždaviniai

Our mission is to reconcile human infrastructures and economic activities with biodiversity conservation and management. This means providing the best technical solutions available to each of our clients, always with an innovative spirit.

Bio3's vision is to to be an international reference in biodiversity consultancy and research, maintaining our independence and entrepreneurial spirit as a privately-held company, and to expand into the global market, promoting Portugal abroad.

Founded in 2005, Bio3 achieved a solid growth rate and is currently a national reference operating in its market. During the first 7 years of existence, Bio3 has developed the biological section of over 350 projects, mostly
related to environmental assessment, post-evaluation, environmental management and planning. It has been awarded the title of SME Leader in Portugal in 2009, 2010 and 2011. Bio3 also executes applied research studies in 2011 was considered one of the 174 most innovative SME's operating in Portugal and was integrated in the COTEC SME Innovation Network.

Bio3 is an expert company on Ecological Baseline Studies and Biodiversity Monitoring Surveys, with an emphasis on renewable energy projects.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Decreto - Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente (codificação da Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho de 27 de junho de 1985).

Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, que altera o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à Conservação das Aves Selvagens (Diretiva Aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens (Diretiva Habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio (JOUE L 158, de 10-06-2013)


 

Non

Non

Non

Non

Non

Sem actividades neste ambito

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 14  

14

10,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Transeuropiniai tinklai
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Portuguese Association for Impact Assessment (APAI, member of IAIA)
Portuguese Association of the Environmental Technologies Companies
Member of COTEC SME Innovation Network
Member of the Portuguese Society for the protection of Birds (Member of BirdLife International)

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

  • WS Atkins

  • IBERWIND

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

We haven't received any source of funding from the EU institutions in financial year n-1 of registration

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.