Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Union of European Chambers of Commerce for Transport

Id-nummer i registret: 66355731387-11
Registreringsdag: 2009-03-17 15:42:30

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-10-17 12:52:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-18 11:12:10


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Union of European Chambers of Commerce for Transport
Förkortning: UECC
Associationsform (rättslig ställning): Verein
Webbplats: http://www.uecc.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Rainer Füeg
Befattning: Generalsekretär

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Monica Ghecea
Befattning: Consultant

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Aeschenvorstadt  67
4010 Basel
SCHWEIZ
Telefon: (+41) 61 270 60 10
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Vertretung in Brüssel:

BROmotion
Frau Monica Ghecea
Rue de Grand Cerf 20
B-1000 Brüssel

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Die Union europäischer Industrie- und Handelskammern für Verkehrsfragen ist eine Vereinigung von mehr als 60 Industrie- und Handelskammern aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich und der Schweiz. Sie vertritt die Interessen von rund zwei Millionen europäischen Firmen und konzentriert ihre Aktivitäten dabei auf Fragen der europäischen Verkehrspolitik zu Wasser, zu Lande und in der Luft, sowie auf die mit dem Betrieb dieser Verkehrswege zusammenhängenden Fragen (Marktordnung, Verkehrslenkung, Umweltfragen und Telekommunikation).
Organisationens intressen är:
  • Nationella
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Monica COSTEA GHECEA 2014-10-21 2015-10-14

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Europäische Verkehrspolitik: Infrastruktur, Betrieb, Finanzierung

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Miljö
  • Transeuropeiska nät
  • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.