Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

World Federation of Tourist Guide Associations

Identifikačné číslo v Registri: 66336536137-63
Dátum registrácie: 04/07/2011 20:05:45

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/04/2015 10:18:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/04/2015 10:18:18
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

World Federation of Tourist Guide Associations

WFTGA

NGO: Non Profit Organisations

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Franz-Josefs-Kai, 33/12
1010 Vienna
RAKÚSKO

(+431) 5323197

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Felicitas Wressnig

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Ruby Roy

Executive Board Member

    Ciele a poslanie

To represent the professional qualified tourist guides worldwide including in Europe. To support and improve the quality, services and standards of tourist guides and to add value to the visitor's expierience. To promote tourist guide training and life-long training, as the main factor for cultural and natural heritage interpretation.
Within the EU we support Area Specific Qualifications as enshrined in EN 13809 and EN 15565.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Qualification of Area Specific Guides
EU and ISO Standards
UNWTO Ethos


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

UNESCO and UNWTO Silk Road Initiative for Training within Corridors along this Route.
ICCA
IMEX
eTN
ICTP

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

election during bi-anniel convention. Next convention in January 2017 in Tehran, Iran

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii


 • BELGICKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • ALBÁNSKO
 • EGYPT
 • SPOJENÉ ŠTÁTY

UNESCO associate member
UNWTO Affiliate Member
ICTP
ICCA
eTN

    Finančné údaje

11/2013  -  11/2014

< 9 999  

20 000 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

20 000 €

20 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
UNWTO Ethos WFTGA Code of Conduct