Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

World Federation of Tourist Guide Associations

Identifikačné číslo v Registri: 66336536137-63
Dátum registrácie: 4.7.2011 20:05:45

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 13.7.2014 17:56:09
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13.7.2014 17:56:09


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: World Federation of Tourist Guide Associations
Skratka: WFTGA
Právna forma: NGO: Non Profit Organisations
Internetová stránka: http://www.wftga.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Felicitas Wressnig
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Wilja Siebe
Funkcia: Executive Board Member

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Franz-Josefs-Kai  33/12
1010 Vienna
RAKÚSKO
Telefónne číslo: (+431) 5323197
Fax: (+431) 5323197
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: To represent the professional qualified tourist guides worldwide including in Europe. To support and improve the quality, services and standards of tourist guides and to add value to the visitor's expierience. To promote tourist guide training and life-long training, as the main factor for cultural and natural heritage interpretation.
Within the EU we support Area Specific Qualifications as enshrined in EN 13809 and EN 15565.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 7
Doplňujúce údaje: election during bi-anniel convention. Next convention in January 2015 in Prague, Czech Republic

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


UNESCO and UNWTO Silk Road Initiative for Training within Corridors along this Route.
ICCA
IMEX
eTN
ICTP

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
UNESCO associate member
UNWTO Affiliate Member
ICTP
ICCA
eTN

Finančné údaje

Účtovný rok: 11/2012 - 11/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Felicitas Wressnig