Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

World Federation of Tourist Guide Associations

Identifikačné číslo v Registri: 66336536137-63
Dátum registrácie: 04/07/2011 20:05:45

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 13/07/2014 17:56:09
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13/07/2014 17:56:09

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

World Federation of Tourist Guide Associations

WFTGA

NGO: Non Profit Organisations

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Franz-Josefs-Kai, 33/12
1010 Vienna
RAKÚSKO

(+431) 5323197

(+431) 5323197

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Felicitas Wressnig

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Wilja Siebe

Executive Board Member

    Ciele a poslanie

To represent the professional qualified tourist guides worldwide including in Europe. To support and improve the quality, services and standards of tourist guides and to add value to the visitor's expierience. To promote tourist guide training and life-long training, as the main factor for cultural and natural heritage interpretation.
Within the EU we support Area Specific Qualifications as enshrined in EN 13809 and EN 15565.

svetovej

    Činnosti

UNESCO and UNWTO Silk Road Initiative for Training within Corridors along this Route.
ICCA
IMEX
eTN
ICTP

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

7

election during bi-anniel convention. Next convention in January 2015 in Prague, Czech Republic

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Komunikáciu
  • Kultúra
  • Regionálna politika
  • Transeurópske siete
  • Vzdelávanie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

UNESCO associate member
UNWTO Affiliate Member
ICTP
ICCA
eTN

    Finančné údaje

11/2012  -  11/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Felicitas Wressnig