Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ANTHENOR Public Affairs

Identifikačné číslo v Registri: 66320401710-49
Dátum registrácie: 18/05/2009 10:36:47

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/02/2015 13:43:02
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/02/2015 13:43:02
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ANTHENOR Public Affairs

SAS

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Boulevard Malesherbes, 1
75008 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 142275337

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Gilles LAMARQUE

Managing Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Gilles LAMARQUE

Managing Director

    Ciele a poslanie

Anthenor Public Affairs is a French lobbying firm serving companies, professional associations and non-governmental groups and organizations that wish to represent their interests to public authorities under the best conditions.

Anthenor's clients benefit from our expertise, founded on extensive experience in relations with politicians and civil servants.

We can directly contact political and administrative deciders on clients' behalf at several differents level:

- Local (negotiation of susidy agreements, Eurpean financing, obtaining regulatory approval, labelling, etc...)

-National (example: drawing up and defending amendments to legislation, especially during the annual budget vote), negotiations with ministerial offices and administrations, especially with the Ministry of Finance.

- Community and private (EU Commision, Parliament and Council, think tanks, business forums, etc...)

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

IVD directive recast ; MD directive recast ; EU Alcohol Strategy


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Anthenor's main lobbying activities:

- Economical and financial regulation
- Competition's files
- Grants and subsidies
- Environment
- Healthcare
- Food
- Energy
- Transportation
- Industry
- Sports

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Anthenor is member of AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying, www.afcl.net) of which Gilles LAMARQUE was the secretary-general between 2007 and 2009, and SEAP (Society of European Affairs Professionals)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € a < 24 999 €

< 99 999 €

 • Syndicat de l'Industrie du Diagnostic In Vitro
 • Republic Technologies
 • Vin et Société
 • Union des Entreprises de Véhicules de Loisirs
 • France Hydro Electricité
 • Burger King

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

Anthenor is also providing training related to lobbying activities.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying) code of ethics