Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

ANTHENOR Public Affairs

Identifikačné číslo v Registri: 66320401710-49
Dátum registrácie: 18.5.2009 10:36:47

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 5.5.2014 9:34:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 5.5.2014 9:34:26


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: ANTHENOR Public Affairs
Skratka:
Právna forma: SAS
Internetová stránka: http://www.anthenor.fr

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Gilles LAMARQUE
Funkcia: Managing Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Gilles LAMARQUE
Funkcia: Managing Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Boulevard Malesherbes  1
75008 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 01 42 27 53 37
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: tr@anthenor.fr

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Anthenor Public Affairs is a French lobbying firm serving companies, professional associations and non-governmental groups and organizations that wish to represent their interests to public authorities under the best conditions.

Anthenor's clients benefit from our expertise, founded on extensive experience in relations with politicians and civil servants.

We can directly contact political and administrative deciders on clients' behalf at several differents level:

- Local (negotiation of susidy agreements, Eurpean financing, obtaining regulatory approval, labelling, etc...)

-National (example: drawing up and defending amendments to legislation, especially during the annual budget vote), negotiations with ministerial offices and administrations, especially with the Ministry of Finance.

- Community and private (EU Commision, Parliament and Council, think tanks, business forums, etc...)
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 7
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Anthenor's main lobbying activities:

- Economical and financial regulation
- Competition's files
- Grants and subsidies
- Environment
- Healthcare
- Food
- Energy
- Transportation
- Industry
- Sports

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Anthenor is member of AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying, www.afcl.net) of which Gilles LAMARQUE was the secretary-general between 2007 and 2009.

Anthenor has participated in the growth of the CEPP ( Centre d'Etudes secteur Public-secteur Privé = Public-Private Studies Center) and has supported participants.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 100000  € a < 150000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • APIDIM
 • AFIFAE
 • Republic Technologies
 • SIDIV

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Anthenor is also providing training related to lobbying activities.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.