Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

ANTHENOR Public Affairs

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 66320401710-49
Data rejestracji: 18/05/2009 10:36:47

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 09/02/2015 13:43:02
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 09/02/2015 13:43:02
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 09/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

ANTHENOR Public Affairs

SAS

    Kategoria rejestracji

I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci

Firmy konsultingowe

    Dane kontaktowe

Boulevard Malesherbes, 1
75008 Paris
FRANCJA

(+33) 142275337

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Gilles LAMARQUE

Managing Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Gilles LAMARQUE

Managing Director

    Cele i zakres obowiązków

Anthenor Public Affairs is a French lobbying firm serving companies, professional associations and non-governmental groups and organizations that wish to represent their interests to public authorities under the best conditions.

Anthenor's clients benefit from our expertise, founded on extensive experience in relations with politicians and civil servants.

We can directly contact political and administrative deciders on clients' behalf at several differents level:

- Local (negotiation of susidy agreements, Eurpean financing, obtaining regulatory approval, labelling, etc...)

-National (example: drawing up and defending amendments to legislation, especially during the annual budget vote), negotiations with ministerial offices and administrations, especially with the Ministry of Finance.

- Community and private (EU Commision, Parliament and Council, think tanks, business forums, etc...)

 • europejskim
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

IVD directive recast ; MD directive recast ; EU Alcohol Strategy


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Anthenor's main lobbying activities:

- Economical and financial regulation
- Competition's files
- Grants and subsidies
- Environment
- Healthcare
- Food
- Energy
- Transportation
- Industry
- Sports

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 2

2

0,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Anthenor is member of AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying, www.afcl.net) of which Gilles LAMARQUE was the secretary-general between 2007 and 2009, and SEAP (Society of European Affairs Professionals)

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

10 000 €–24 999 €

< 99 999 €

 • Syndicat de l'Industrie du Diagnostic In Vitro
 • Republic Technologies
 • Vin et Société
 • Union des Entreprises de Véhicules de Loisirs
 • France Hydro Electricité
 • Burger King

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

Anthenor is also providing training related to lobbying activities.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying) code of ethics