Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

ANTHENOR Public Affairs

Numer identyfikacyjny w rejestrze 66320401710-49
Data rejestracji: 09-05-18 10:36:47

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-05-05 09:34:26
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-05-05 09:34:26


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ANTHENOR Public Affairs
Nazwa skrócona:
Status prawny: SAS
Strona internetowa: http://www.anthenor.fr

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Firmy konsultingowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Gilles LAMARQUE
Pełniona funkcja: Managing Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Gilles LAMARQUE
Pełniona funkcja: Managing Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Boulevard Malesherbes  1
75008 Paris
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 01 42 27 53 37
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: tr@anthenor.fr

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Anthenor Public Affairs is a French lobbying firm serving companies, professional associations and non-governmental groups and organizations that wish to represent their interests to public authorities under the best conditions.

Anthenor's clients benefit from our expertise, founded on extensive experience in relations with politicians and civil servants.

We can directly contact political and administrative deciders on clients' behalf at several differents level:

- Local (negotiation of susidy agreements, Eurpean financing, obtaining regulatory approval, labelling, etc...)

-National (example: drawing up and defending amendments to legislation, especially during the annual budget vote), negotiations with ministerial offices and administrations, especially with the Ministry of Finance.

- Community and private (EU Commision, Parliament and Council, think tanks, business forums, etc...)
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 7
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Anthenor's main lobbying activities:

- Economical and financial regulation
- Competition's files
- Grants and subsidies
- Environment
- Healthcare
- Food
- Energy
- Transportation
- Industry
- Sports

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Anthenor is member of AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying, www.afcl.net) of which Gilles LAMARQUE was the secretary-general between 2007 and 2009.

Anthenor has participated in the growth of the CEPP ( Centre d'Etudes secteur Public-secteur Privé = Public-Private Studies Center) and has supported participants.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
100000  €–150000  €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • APIDIM
 • AFIFAE
 • Republic Technologies
 • SIDIV

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Anthenor is also providing training related to lobbying activities.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.