Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

ANTHENOR Public Affairs

Tunnusnumber registris: 66320401710-49
Registreerimise kuupäev: 18/05/2009 10:36:47

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/02/2015 13:43:02
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/02/2015 13:43:02
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

ANTHENOR Public Affairs

SAS

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Boulevard Malesherbes, 1
75008 Paris
PRANTSUSMAA

(+33) 142275337

    Juriidiliselt vastutav isik

Gilles LAMARQUE

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Gilles LAMARQUE

Managing Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Anthenor Public Affairs is a French lobbying firm serving companies, professional associations and non-governmental groups and organizations that wish to represent their interests to public authorities under the best conditions.

Anthenor's clients benefit from our expertise, founded on extensive experience in relations with politicians and civil servants.

We can directly contact political and administrative deciders on clients' behalf at several differents level:

- Local (negotiation of susidy agreements, Eurpean financing, obtaining regulatory approval, labelling, etc...)

-National (example: drawing up and defending amendments to legislation, especially during the annual budget vote), negotiations with ministerial offices and administrations, especially with the Ministry of Finance.

- Community and private (EU Commision, Parliament and Council, think tanks, business forums, etc...)

 • üleeuroopalised
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

IVD directive recast ; MD directive recast ; EU Alcohol Strategy


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Anthenor's main lobbying activities:

- Economical and financial regulation
- Competition's files
- Grants and subsidies
- Environment
- Healthcare
- Food
- Energy
- Transportation
- Industry
- Sports

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

Anthenor is member of AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying, www.afcl.net) of which Gilles LAMARQUE was the secretary-general between 2007 and 2009, and SEAP (Society of European Affairs Professionals)

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € ja < 24 999 €

< 99 999 €

 • Syndicat de l'Industrie du Diagnostic In Vitro
 • Republic Technologies
 • Vin et Société
 • Union des Entreprises de Véhicules de Loisirs
 • France Hydro Electricité
 • Burger King

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Anthenor is also providing training related to lobbying activities.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying) code of ethics