Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

ANTHENOR Public Affairs

Tunnusnumber registris: 66320401710-49
Registreerimise kuupäev: 18.05.09 10:36:47

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 5.05.14 9:34:26
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 5.05.14 9:34:26


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: ANTHENOR Public Affairs
Akronüüm:
Õiguslik vorm: SAS
Veebisait: http://www.anthenor.fr

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gilles LAMARQUE
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gilles LAMARQUE
Ametikoht: Managing Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Boulevard Malesherbes 
75008 Paris
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 01 42 27 53 37
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: tr@anthenor.fr

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Anthenor Public Affairs is a French lobbying firm serving companies, professional associations and non-governmental groups and organizations that wish to represent their interests to public authorities under the best conditions.

Anthenor's clients benefit from our expertise, founded on extensive experience in relations with politicians and civil servants.

We can directly contact political and administrative deciders on clients' behalf at several differents level:

- Local (negotiation of susidy agreements, Eurpean financing, obtaining regulatory approval, labelling, etc...)

-National (example: drawing up and defending amendments to legislation, especially during the annual budget vote), negotiations with ministerial offices and administrations, especially with the Ministry of Finance.

- Community and private (EU Commision, Parliament and Council, think tanks, business forums, etc...)
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 7
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Anthenor's main lobbying activities:

- Economical and financial regulation
- Competition's files
- Grants and subsidies
- Environment
- Healthcare
- Food
- Energy
- Transportation
- Industry
- Sports

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Anthenor is member of AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying, www.afcl.net) of which Gilles LAMARQUE was the secretary-general between 2007 and 2009.

Anthenor has participated in the growth of the CEPP ( Centre d'Etudes secteur Public-secteur Privé = Public-Private Studies Center) and has supported participants.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 100000  € ja < 150000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • APIDIM
 • AFIFAE
 • Republic Technologies
 • SIDIV

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Anthenor is also providing training related to lobbying activities.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.