Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

World Council for Nature

Identifikačné číslo v Registri: 66301767972-34
Dátum registrácie: 5.2.2012 2:23:00

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.1.2014 15:04:37
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22.1.2014 15:04:37


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: World Council for Nature
Skratka: WCFN
Právna forma: Platform
Internetová stránka: http://www.wcfn.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Mark Duchamp
Funkcia: Chairman

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Mark Duchamp
Funkcia: Chairman

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Partida la Sella  25-2
03750 Pedreguer
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 693643736
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Tropical forests converted into plantations for biofuels, wilderness areas invaded by wind turbines, deserts desecrated by solar plants, oceans holding more trash than fish, mangroves turned into shrimp farms, etc.: the planet’s ecosystems are under threat on a scale never equalled before. Sadly, traditional ecologists endorse many of these aggressions. So it is time for real conservationists and nature lovers to distance themselves from this perversion, and to regroup under a new banner. The World Council for Nature is the new, totally independent umbrella organization that will defend natural habitats above anything else. Without habitat there is no biodiversity, no unspoiled landscapes, and no recreation, no inspiration for man.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 11
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Press releases, open letters, publication of articles on our webpage.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 6 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • NEMECKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • TALIANSKO

 • ARGENTÍNA
 • ARUBA
 • ČÍNA
 • INDIA
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • KANADA
 • MEXIKO
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • ŠVAJČIARSKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 1
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 1
- dary:
- členské: 1
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

WCFN is a platform. It has no financial resources.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.