Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

World Council for Nature

Identifikační číslo v rejstříku: 66301767972-34
Datum registrace: 5.2.12 2:23:00

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 22.1.14 15:04:37
Datum poslední roční aktualizace je 22.1.14 15:04:37


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: World Council for Nature
Zkratka: WCFN
Právní forma Platform
Internetové stránky: http://www.wcfn.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Mark Duchamp
Funkce: Chairman

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Mark Duchamp
Funkce: Chairman

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Partida la Sella  25-2
03750 Pedreguer
ŠPANĚLSKO
Telefon: (+34) 693643736
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Tropical forests converted into plantations for biofuels, wilderness areas invaded by wind turbines, deserts desecrated by solar plants, oceans holding more trash than fish, mangroves turned into shrimp farms, etc.: the planet’s ecosystems are under threat on a scale never equalled before. Sadly, traditional ecologists endorse many of these aggressions. So it is time for real conservationists and nature lovers to distance themselves from this perversion, and to regroup under a new banner. The World Council for Nature is the new, totally independent umbrella organization that will defend natural habitats above anything else. Without habitat there is no biodiversity, no unspoiled landscapes, and no recreation, no inspiration for man.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 11
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Press releases, open letters, publication of articles on our webpage.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 6 000
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • NĚMECKO
 • ŘECKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • ARGENTINA
 • ARUBA
 • ČÍNA
 • INDIE
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • KANADA
 • MEXIKO
 • SPOJENÉ STÁTY
 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 1
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 1
- dary:
- členské příspěvky: 1
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

WCFN is a platform. It has no financial resources.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.