Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Numer identyfikacyjny w rejestrze 66126847778-02
Data rejestracji: 12-01-19 13:24:27

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-02 08:15:59
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-02 08:15:59


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Nazwa skrócona: HSE d.o.o.
Status prawny: limited liability company
Strona internetowa: http://www.hse.si

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Blaž Košorok
Pełniona funkcja: General Manager

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Saša Podlogar Žnidaršič
Pełniona funkcja: International Relations Specialist

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Koprska ulica  92
1000 Ljubljana
SŁOWENIA
Numer telefonu: (+386) 14704100
Numer faksu: (+386) 14704101
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The HSE Group is the largest Slovenian organisation in the area of power generation and is the largest producer and trader with electricity on the wholesale market in Slovenia. The hydropower plants, thermal power plants and a coalmine united into a single brand name – the HSE Group – together produce a large share of electricity in Slovenia; together with supply of electricity, which includes a combination of different sources, we play a crucial role in supplying safe, reliable and quality provision to domestic customers.

Since its conception onwards, HSE is the driving force of the Slovenian power industry. With constant growth and expansion into European markets, we are an equal competitor to the largest and the best in the field. Our activities principally comprise the area of energy and environment management as well as controlling the associated processes and risks. A wide array of activities comprises the following main groups:

Production of electrical and thermal energy,
Acquisition of lignite,
Sale and trade with electrical and thermal energy, forward contracts for electrical energy, CO2 emission coupons, RECS certificates, guarantees of origin,
Production optimisation of the HSE Group,
Ensuring ancillary services, necessary for the functioning of the power generation system,
Management and implementation of energy and environmental projects.


We are not only active on the domestic, but also foreign electricity markets. We have our companies, subsidiary companies and representations in Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Italy, Hungary, Czech Republic, Romania and Slovakia. We are members of the European (German) Energy Exchange EEX, Energy Exchange Austria EXAA, French Exchange POWERNEXT, Italian Exchange IPEX, Czech Exchange OTE and PXE and the regional Energy Exchange SOUTHPOOL. With a diverse business network we tend to the increase in quotas and geographical expansion of operations, development and strengthening the company’s image and the HSE Group and that of entire Slovenia all across Europe.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure energy

Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond - A Blueprint for an integrated European energy network

Smart Grids: from innovation to deployment

Energy Efficiency Plan 2011

Proposal for a Directive on energy efficiency

Regulation on Energy market integrity and transparency - REMIT

Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 2050

Proposal for Directive on restructuring the Community Framework for the taxation of energy products and electricity

Decision determining transitional Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances

Regulation on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances

Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • konkurencja
 • podatki
 • sieci transeuropejskie
 • środowisko
 • transport  

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Eurelectric, EFET

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 13 068 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.