Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Dansk Privacy Netværk

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 66064072029-81
Data Reġistrazzjoni: 21/07/2009 17:23:08

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 22/10/2013 11:30:20
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/07/2013 06:21:16


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Dansk Privacy Netværk
Akronimu: Danskprivacynet
Statut legali: association
Websajt: http://www.danskprivacynet.wordpress.com

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Frederik Kortbak
Kariga: Coordinator

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Frederik Kortbak
Kariga: Coordinator

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 216 Tom Kristensens vej 6 
Copenhagen 2300
ID-DANIMARKA
Numru tat-telefon: (+45) 26254550
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Danish network of researchers and promotors of awareness and better understanding of data protection and privacy.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Privacy awareness and research in general both nationally and internationall
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


EU data protection, privacy and human rights

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Konsumaturi
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 33
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • ID-DANIMARKA
 • IL-ĠERMANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2010 - 12/2010
Baġit globali: 0
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Pro bono activity

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.