Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Dansk Privacy Netværk

Identitātes numurs Reģistrā: 66064072029-81
Reģistrācijas datums: 09.21.7 17:23:08

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.18.7 09:51:24
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.18.7 09:51:24


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Dansk Privacy Netværk
Akronīms: Danskprivacynet
Juridiskais statuss: association
Tīmekļa vietne: http://www.danskprivacynet.wordpress.com

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Frederik Kortbak
Amats Coordinator

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Frederik Kortbak
Amats Coordinator

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Tom Kristensens vej 6  216
Copenhagen 2300
DĀNIJA
Tālruņa numurs: (+45) 26254550
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Danish network of researchers and promotors of awareness and better understanding of data protection and privacy.

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Privacy awareness and research in general both nationally and internationall
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


EU data protection, privacy and human rights

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 33
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • DĀNIJA
 • VĀCIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2010 - 12/2010
Kopējais budžets: 0
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Pro bono activity

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.