Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Dansk Privacy Netværk

Tunnistenumero rekisterissä: 66064072029-81
Rekisteröintipäivä: 21.7.2009 17:23:08

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.7.2014 9:51:24
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.7.2014 9:51:24


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Dansk Privacy Netværk
Lyhenne: Danskprivacynet
Organisaation oikeudellinen muoto: association
Internet-osoite: http://www.danskprivacynet.wordpress.com

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Frederik Kortbak
Tehtävä organisaatiossa: Coordinator

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Frederik Kortbak
Tehtävä organisaatiossa: Coordinator

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Tom Kristensens vej 6  216
2300 Copenhagen
TANSKA
Puhelinnumero: (+45) 26254550
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Danish network of researchers and promotors of awareness and better understanding of data protection and privacy.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Privacy awareness and research in general both nationally and internationall
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


EU data protection, privacy and human rights

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 33
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • SAKSA
 • TANSKA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2010 - 12/2010
Kokonaisbudjetti: 0
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Pro bono activity

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.