Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Dansk Privacy Netværk

Tunnistenumero rekisterissä: 66064072029-81
Rekisteröintipäivä: 21/07/2009 17:23:08

Tietoja päivitetty viimeksi: 18/07/2014 09:51:24
Edellinen vuotuinen päivitys: 18/07/2014 09:51:24

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Dansk Privacy Netværk

Danskprivacynet

association

    Ryhmä rekisterissä

III - Kansalaisjärjestöt

Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

    Yhteystiedot

Tom Kristensens vej 6, 216
2300 Copenhagen
TANSKA

(+45) 26254550

(+) 

Danish network of researchers and promotors of awareness and better understanding of data protection and privacy.

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Frederik Kortbak

Coordinator

    EU-suhteista vastaava henkilö

Frederik Kortbak

Coordinator

    Tavoitteet ja tehtävät

Privacy awareness and research in general both nationally and internationall

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia

    Toimet

EU data protection, privacy and human rights

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

1

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

    Jäsenet ja jäsenyydet

33

 • SAKSA
 • TANSKA

    Rahoitustiedot

01/2010  -  12/2010

0 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

Pro bono activity

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.