Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

The Smile of the Child

Identifikavimo numeris Registre: 66055258617-28
Registracijos data: 12.4.18 11.05.05

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.16 12.23.50
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.16 12.23.50


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: The Smile of the Child
Akronimas:
Teisinis statusas: Non-Profit Association
Svetainė: http://www.hamogelo.gr

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Costas Yannopoulos
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ioanna Avloniti
Pareigos: International Cooperation Coordinator

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Stournari  16
10683 Athens
GRAIKIJA
Telefono numeris: (+30210) 3306140
Faksas: (+30210) 3843038
Papildoma kontaktinė informacija: The adress to use for official correspondence should be:

Zinonos Eleatou 10, Marousi-Attica, 15124, Greece

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: “We all know and talk about children on the streets who can't smile. They can't smile because they don't have money, toys, or food and some of them don't even have parents. Just think and leave all the talking behind: let's unite and give whatever we can to poor children, Albanians, white and black. They are all children and deserve a smile. This association will be called: "The Smile of the Child". Let's all come together to help, together we can accomplish it.”
(From founder Andreas’ diary, November 1995)

These words written by 10-year-old Andreas Yannopoulos, while suffering from terminal cancer, expressed his wish to establish an organisation that would protect children irrespective of their color, race, religion, nationality, or socio-economic status. Andreas is no longer with us, but his words continue to inspire us to help children and ensure that each child has a reason to smile.

“The Smile of the Child” was registered as a non-profit, non-governmental organization in January 1996. Since then the Association has expanded to meet the serious problems of children in-need living in Greece. Through its varied services, “The Smile of the Child” protects children’s rights and provides them with emotional and psychological support. Children, who suffer from health problems or any type of abuse, neglect or abandonment, are within the organization’s mandate.
OUR MANDATE


 Recognized Greek Centre for Missing & Exploited Children to combat the phenomenon of missing and exploited children in Greece, operating in Athens since 1995.
 As of October 2010, The Southeastern European Centre for Missing and Exploited Children (SEEC), has been inaugurated, a joint initiative of the International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) and “The Smile of the Child”. The Centre serves as a regional coordinating body aimed at comprehensively addressing and combating child victimization in all its forms in the Southeastern European region.
 National Helpline for Children SOS 1056, a toll free line operating 24-hours a day, seven days a week, and 116000 European Hotline for Missing Children.
 At the request of the Greek National Police, activation of AMBER ALERT HELLAS with the cooperation of 55 partners from public and private bodies.
 Immediate intervention in cases where children are in danger through the use of the organisation’s vehicles. 10 Community Homes throughout Greece to provide shelter and safety to a total of 283 children. The children’s ages range from infancy to young adults. Custody and guardianship are granted to the organization through a court order in cases where the authorities have deemed the child’s home environment inappropriate.
Our homes are modeled after a healthy Greek family. Thus, we continue to support and care for our children until they become independent, productive members of our community. Life in our community homes resembles a traditional home. Children are cared for by trained childcare workers and attend the local public schools. Each child’s personality and interests are nurtured. Children are offered unconditional support, attention and love.
 Daily Care for children whose family environment cannot meet their daily needs and puts them at risk due to neglect. Their families are also provided with material & psychological support and guidance.
 Counselling for children and parents.
 Material support of economically marginalized children throughout Greece.
 Medical Aid & support of children with serious medical and health conditions.
 Volunteer drives for blood, blood platelets and bone marrow donations.
 Modern ambulances throughout Greece - inducted into the services of EKAB (National First Aid Programme) - for the safe transportation of newborns, infants and children.
 Preventative medical and dental programmes with the Association’s medical vehicles and equipment in schools throughout Greece.
 Creative Occupation in Ch
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija: The Smile of the Child has 400 full-time staff member plus 1832 active volunteers.
As far the activities of the organization related to the Transparency Register are concerned, the involved staff members workinf full time will be 4.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


As Project Coordinators:

Europe Antibulling Network Project, funded by DAPHNE Programme (DG Justice)

VICTOR Project (Victims of Child Trafficking-Our Responsibility), funded by ISEC Programme (DG Home)

INTERSYC project- Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection, funded by European Territorial Cooperation Programme Greece - Bulgaria 2007 / 2013

As Project partners:

NET FOR U (Needs Tackling and Networks Tracing for Unaccompanied Minors Integration)
“The Smile of the Child” participates in the project “NET FOR U- Needs Tackling and Networks Tracing for Unaccompanied Minors Integration” implemented with resources of the European Fund for the Integration of Third-Country Nationals under the D.G. Home Affairs of the European Commission.

Catch & Sustain

“The Smile of the Child” participates in the project “European Cross – Actors Exchange Platform for Trafficked Children on methodology Building for Prevention and Sustainable Inclusion” - CATCH & SUSTAIN, implemented with the funds of the D.G Home Affairs of the European Commission in the frameworks of the programme “Prevention of and Fight against Crime” (ISEC).

Customer Relationship Management and Data Collection Software”

“The Smile of the Child” participates in the project “A Customer Relationship Management and Data Collection Software” that was initiated in 2012, funded by the Programme Daphne III and coordinated by the European Federation for Missing and Sexually Exploited Children (MCE).

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Komunikacija
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus reikalų
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 271
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Member of the Board of Directors of the International Centre for Missing & Exploited Children

Member of CHI (Child Helpline International)

Member of the Global Missing Children’s Network- www.icmec.org

Member of the Board of Directors of Missing Children Europe

“Special Consultative Status” with the UN Economic and Social Council

Associated with the UN’s Department of Public Information
Member of the European Federation for Street Children
Member of Eurochild
Founding member of European Antibullying Network
Member of European Emergency Number Association

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 9 861 106
viešųjų lėšų dalis: 535 530
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 535 530
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 9 325 576
- dovanotos lėšos: 6 535 367
- narystės mokesčiai:
fundraising : 2 514 115
Interest &Financial Income : 114 776
Income from exploitation of real estate : 161 318
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Ernst & Young is preforming an external auditing for the past 2 financial years. previously, it was price waterhouse coopers.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.