Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

ZBW - Leibniz Information Centre for Economics

Numărul de identificare din Registru: 65947576406-40
Data înscrierii: 10.08.2011 12:04:50

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 17.07.2014 15:22:23
Data ultimei actualizări anuale: 17.07.2014 15:22:23


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: ZBW - Leibniz Information Centre for Economics
Acronim: ZBW
Statut juridic: foundation under public law
Site internet: http://zbw.eu

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Instituții academice

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Klaus Tochtermann
Funcţie: Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Anna Maria Koeck
Funcţie: Leiterin der Abteilung Soziale Medien

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Düsternbrooker Weg  120
24105 Kiel
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 431 8814 555
Număr de fax: (+49) 431 8814 520
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The ZBW – Leibniz Information Centre for Economics (http://www.zbw.eu/en/) is the world’s largest information centre for economic literature. The ZBW enables access to millions of online documents in economics. EconStor, the digital publication server, currently gives free access to 75,000 articles and working papers. EconBiz, the search engine for international economic information, allows students and researchers to search among nine million datasets. The ZBW edits two journals in economic policy, Wirtschaftsdienst and Intereconomics. The ZBW is a research-based scientific library. Three professorships and an international doctoral group transdisciplinary deal with the topic Science 2.0. The ZBW networks internationally. The main cooperation partners come from Leibniz Research Alliance “Science 2.0” and the EU-project EEXCESS. For its achievements in the field of Social Media and Science 2.0 ZBW has been awarded “Library of the Year 2014” by the German Library Association (Deutscher Bibliotheksverband).
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


-

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Dezvoltare
 • Societate informaţională

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 255
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:

Informații complementare: 255 = no. of ZBW's employees (223.69 full time equivalents)

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Please find the list of partners here:

* cooperations: http://zbw.eu/e_about_us/e_library_profile/e_cooperations.htm
* affiliations: http://zbw.eu/e_about_us/e_library_profile/e_affiliations.htm

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 23.011.000
din care finanţare publică: 230.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 230.000
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 22.781.000
- donaţii: 21.452.000
- cotizaţii ale membrilor:
Sonstige Mittel : 1.329.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.