Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

ZBW - Leibniz Information Centre for Economics

Inschrijvingsnummer in het register 65947576406-40
Inschrijvingsdatum: 10-8-11 12:04:50

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 17-7-14 15:22:23
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 17-7-14 15:22:23


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: ZBW - Leibniz Information Centre for Economics
Acroniem: ZBW
Rechtsvorm: foundation under public law
Website: http://zbw.eu

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Universitaire instellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Klaus Tochtermann
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Anna Maria Koeck
Functie: Leiterin der Abteilung Soziale Medien

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Düsternbrooker Weg  120
24105 Kiel
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 431 8814 555
Faxnummer: (+49) 431 8814 520
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The ZBW – Leibniz Information Centre for Economics (http://www.zbw.eu/en/) is the world’s largest information centre for economic literature. The ZBW enables access to millions of online documents in economics. EconStor, the digital publication server, currently gives free access to 75,000 articles and working papers. EconBiz, the search engine for international economic information, allows students and researchers to search among nine million datasets. The ZBW edits two journals in economic policy, Wirtschaftsdienst and Intereconomics. The ZBW is a research-based scientific library. Three professorships and an international doctoral group transdisciplinary deal with the topic Science 2.0. The ZBW networks internationally. The main cooperation partners come from Leibniz Research Alliance “Science 2.0” and the EU-project EEXCESS. For its achievements in the field of Social Media and Science 2.0 ZBW has been awarded “Library of the Year 2014” by the German Library Association (Deutscher Bibliotheksverband).
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


-

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Informatiemaatschappij
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 255
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

Aanvullende informatie: 255 = no. of ZBW's employees (223.69 full time equivalents)

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Please find the list of partners here:

* cooperations: http://zbw.eu/e_about_us/e_library_profile/e_cooperations.htm
* affiliations: http://zbw.eu/e_about_us/e_library_profile/e_affiliations.htm

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 23.011.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 230.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 230.000
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 22.781.000
- giften: 21.452.000
- contributies van de leden:
Sonstige Mittel : 1.329.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.