Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

ZBW - Leibniz Information Centre for Economics

Идентификационен номер в Регистъра: 65947576406-40
Дата на регистрация: 11-8-10 12:04:50

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-8-1 14:01:16
Последната годишна актуализация е извършена на 13-8-1 14:01:16


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: ZBW - Leibniz Information Centre for Economics
Инициали: ZBW
Правен статут: foundation under public law
Уебсайт: http://zbw.eu

Раздели

Раздел: IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции
и по-специално: Академични институции

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Klaus Tochtermann
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Anna Maria Koeck
Длъжност: Leiterin der Abteilung Soziale Medien

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Düsternbrooker Weg  120
24105 Kiel
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 431 8814 555
Факс: (+49) 431 8814 520
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The ZBW – German National Library of Economics – Leibniz Information Centre for Economics is the world’s largest specialist library for economics, with more than four million publications in printed or electronic format and subscriptions to 31,970 journals. ZBW collects economics literature and subject-specific information from all over the world as well as books, journals and digital media from management practice.
The German National Library of Economics procures economic literature and subject specific information from all over the world. The ZBW makes them available to users by interlibrary lending and document delivery as well as by local lending and uses them as the basis of its sophisticated online information services. Within this context, the ZBW is among the leading Information Centres for developing and applying latest semantic technologies and Web 2.0 technologies for highly innovative information services. The leading-edge technologies are developed in collaboration with internationally renowned research institutes in information technology from all over the world. The ZBW is also a WTO depositary library and maintains a European Documentation Centre at both locations, in Kiel and Hamburg.
Besides various document delivery and consulting services, the ZBW offers EconBiz as a single-point of access to the world’s for economics literature and information, the database ECONIS with more than five million datasets and the reference service EconDesk which provides brief facts from economics via e-mail, telephone or chat to interested persons. These online services are available to the scientific community, policy makers, decision makers and the public worldwide and without charge at www.zbw.eu.
The ZBW is also an active partner in several national and international projects and cooperations. Among these are the cooperation with the Kiel Institute for the World Economy on the Open Access Journal “Economics” or the international cooperation within the Network of European Economists Online (NEEO).
The German National Library of Economics – Leibniz Centre for Economics was founded in 1919 and has been a member of the Leibniz Association, since 1966.
This foundation under public law is financed by the Federal and State governments and invests more than €2.4 million every year into the acquisition of current economics titles. More than 250 staff are employed at both branches of the library in Kiel and Hamburg.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


-

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Информационно общество
 • Научни изследвания и технологии
 • Развитие

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 250
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Please find the list of partners here:

* cooperations: http://zbw.eu/e_about_us/e_library_profile/e_cooperations.htm
* affiliations: http://zbw.eu/e_about_us/e_library_profile/e_affiliations.htm

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 20 737 000
от който публични средства: 19 781 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 19 781 000
- от регионални източници:
други източници: 956 000
- дарения:
- членски вноски:
Sonstige Mittel : 956 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.