Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

ZBW - Leibniz Information Centre for Economics

Идентификационен номер в Регистъра: 65947576406-40
Дата на регистрация: 10/08/2011 12:04:50

Информацията за този субект е била последно изменена на: 17/07/2014 15:22:23
Последната годишна актуализация е извършена на: 17/07/2014 15:22:23

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

ZBW - Leibniz Information Centre for Economics

ZBW

foundation under public law

    Раздел на регистрация

IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции

Академични институции

    Координати за връзка

Düsternbrooker Weg, 120
24105 Kiel
ГЕРМАНИЯ

(+49) 431 8814 555

(+49) 431 8814 520

    Правно отговорно лице

Господин  Klaus Tochtermann

Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Anna Maria Koeck

Leiterin der Abteilung Soziale Medien

    Цели и задачи

The ZBW – Leibniz Information Centre for Economics (http://www.zbw.eu/en/) is the world’s largest information centre for economic literature. The ZBW enables access to millions of online documents in economics. EconStor, the digital publication server, currently gives free access to 75,000 articles and working papers. EconBiz, the search engine for international economic information, allows students and researchers to search among nine million datasets. The ZBW edits two journals in economic policy, Wirtschaftsdienst and Intereconomics. The ZBW is a research-based scientific library. Three professorships and an international doctoral group transdisciplinary deal with the topic Science 2.0. The ZBW networks internationally. The main cooperation partners come from Leibniz Research Alliance “Science 2.0” and the EU-project EEXCESS. For its achievements in the field of Social Media and Science 2.0 ZBW has been awarded “Library of the Year 2014” by the German Library Association (Deutscher Bibliotheksverband).

  • европейско равнище
  • световно равнище
  • национално равнище

    Дейности

-

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

3

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Информационно общество
  • Научни изследвания и технологии
  • Развитие

    Членство

255

Please find the list of partners here:

* cooperations: http://zbw.eu/e_about_us/e_library_profile/e_cooperations.htm
* affiliations: http://zbw.eu/e_about_us/e_library_profile/e_affiliations.htm

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

23 011 000 €

230 000 €

 €

 €

230 000 €

 €

22 781 000 €

21 452 000 €

 €

1 329 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.