Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

ZBW - Leibniz Information Centre for Economics

Идентификационен номер в Регистъра: 65947576406-40
Дата на регистрация: 11-8-10 12:04:50

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-17 15:22:23
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-17 15:22:23


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: ZBW - Leibniz Information Centre for Economics
Инициали: ZBW
Правен статут: foundation under public law
Уебсайт: http://zbw.eu

Раздели

Раздел: IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции
и по-специално: Академични институции

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Klaus Tochtermann
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Anna Maria Koeck
Длъжност: Leiterin der Abteilung Soziale Medien

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Düsternbrooker Weg  120
24105 Kiel
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 431 8814 555
Факс: (+49) 431 8814 520
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The ZBW – Leibniz Information Centre for Economics (http://www.zbw.eu/en/) is the world’s largest information centre for economic literature. The ZBW enables access to millions of online documents in economics. EconStor, the digital publication server, currently gives free access to 75,000 articles and working papers. EconBiz, the search engine for international economic information, allows students and researchers to search among nine million datasets. The ZBW edits two journals in economic policy, Wirtschaftsdienst and Intereconomics. The ZBW is a research-based scientific library. Three professorships and an international doctoral group transdisciplinary deal with the topic Science 2.0. The ZBW networks internationally. The main cooperation partners come from Leibniz Research Alliance “Science 2.0” and the EU-project EEXCESS. For its achievements in the field of Social Media and Science 2.0 ZBW has been awarded “Library of the Year 2014” by the German Library Association (Deutscher Bibliotheksverband).
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


-

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Информационно общество
 • Научни изследвания и технологии
 • Развитие

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 255
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:

Допълнителна информация: 255 = no. of ZBW's employees (223.69 full time equivalents)

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Please find the list of partners here:

* cooperations: http://zbw.eu/e_about_us/e_library_profile/e_cooperations.htm
* affiliations: http://zbw.eu/e_about_us/e_library_profile/e_affiliations.htm

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 23 011 000
от който публични средства: 230 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 230 000
- от регионални източници:
други източници: 22 781 000
- дарения: 21 452 000
- членски вноски:
Sonstige Mittel : 1 329 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.