Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Független Magánbiztonsági Érdekvédelmi Szövetség

Tunnusnumber registris: 65911353353-45
Registreerimise kuupäev: 19/03/2010 08:14:21

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 29/03/2014 12:40:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29/03/2014 12:40:46

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Független Magánbiztonsági Érdekvédelmi Szövetség

FMÉSZ

Szakmai érdekképviselet

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Nyomda, 5
1171 Budapest
UNGARI

(+36) 209444255

(+) 

    Juriidiliselt vastutav isik

János Hubay

Országos elnök

    ELi asjade eest vastutav isik

János Hubay

Elnök

    Eesmärgid ja ülesanded

A Szövetség alapvető célja a Magyarországon dolgozó vagyonőrök és biztonsági őrök érdekszervezeteinek a szövetségbe tömörítése, célja és feladata szervezetek egységes koordinatív munkájának a biztosítása a szervezetek alapszabályzatának értelmében.valamint az, hogy segítse a vagyonőrök és biztonsági őrök jogainak érvényre juttatását. A szövetség célja továbbá szociális támogatást nyújtani a Szövetség tagjai számára a szociális problémáik megoldásában, s ezen problémák megoldása, csökkentése, valamint a rászoruló tagok részére szociális támogatást nyújtani. Továbbá emberi és állampolgári jogainak védelme, ezek érvényesítésének elősegítése.

 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Tegevused

A Szövetség kiemelt figyelemmel kíséri a munkavállalók bér, munkaidő és a munkajogi feltételeit,adott esetben jogi és természetes segítség nyújtást biztosít a munkavállalók számára. Napra kész tájékoztatást biztosítunk az ágazaton belül történő bármilyen szakmai változásról, ellenőrizzük a Munkatörvénykönyvében előírt munkajogi feltételek meglétét. Törvényes bejelentés, törvényes munkabér és annak kifizetése a szociális feltételek meglétét. Szociális támogatás, jogsegélyszolgálat.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

4

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport

    Liikmed ja liikmesus

Együttműködik a Magyar Családok Országos Szövetségével, a Fehér Kéményseprők Társadalmi Szervezetek Országos Szövetségével, az Otthon- Érdekvédők Közösségével, Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével, a Független Vagyonvédelmi Szakszervezettel, és tagja a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetségének.

    Finantsandmed

01/2013  -  01/2014

100 €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.