Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Független Magánbiztonsági Érdekvédelmi Szövetség

Tunnusnumber registris: 65911353353-45
Registreerimise kuupäev: 19.03.10 8:14:21

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 29.03.14 12:40:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29.03.14 12:40:46


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Független Magánbiztonsági Érdekvédelmi Szövetség
Akronüüm: FMÉSZ
Õiguslik vorm: Szakmai érdekképviselet
Veebisait: http://mddsz.ucoz.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: János Hubay
Ametikoht: Országos elnök

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: János Hubay
Ametikoht: Elnök

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 5 Nyomda 
1171 Budapest
UNGARI
Telefoninumber: (+36) 209444255
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: A Szövetség alapvető célja a Magyarországon dolgozó vagyonőrök és biztonsági őrök érdekszervezeteinek a szövetségbe tömörítése, célja és feladata szervezetek egységes koordinatív munkájának a biztosítása a szervezetek alapszabályzatának értelmében.valamint az, hogy segítse a vagyonőrök és biztonsági őrök jogainak érvényre juttatását. A szövetség célja továbbá szociális támogatást nyújtani a Szövetség tagjai számára a szociális problémáik megoldásában, s ezen problémák megoldása, csökkentése, valamint a rászoruló tagok részére szociális támogatást nyújtani. Továbbá emberi és állampolgári jogainak védelme, ezek érvényesítésének elősegítése.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


A Szövetség kiemelt figyelemmel kíséri a munkavállalók bér, munkaidő és a munkajogi feltételeit,adott esetben jogi és természetes segítség nyújtást biztosít a munkavállalók számára. Napra kész tájékoztatást biztosítunk az ágazaton belül történő bármilyen szakmai változásról, ellenőrizzük a Munkatörvénykönyvében előírt munkajogi feltételek meglétét. Törvényes bejelentés, törvényes munkabér és annak kifizetése a szociális feltételek meglétét. Szociális támogatás, jogsegélyszolgálat.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Együttműködik a Magyar Családok Országos Szövetségével, a Fehér Kéményseprők Társadalmi Szervezetek Országos Szövetségével, az Otthon- Érdekvédők Közösségével, Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével, a Független Vagyonvédelmi Szakszervezettel, és tagja a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetségének.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 01/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 100 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.