Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Független Magánbiztonsági Érdekvédelmi Szövetség

Identifikační číslo v rejstříku: 65911353353-45
Datum registrace: 19/03/2010 08:14:21

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/03/2014 12:40:46
Datum poslední roční aktualizace je: 29/03/2014 12:40:46

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Független Magánbiztonsági Érdekvédelmi Szövetség

FMÉSZ

Szakmai érdekképviselet

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Nyomda, 5
1171 Budapest
MAĎARSKO

(+36) 209444255

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

János Hubay

Országos elnök

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

János Hubay

Elnök

    Cíle a úkoly

A Szövetség alapvető célja a Magyarországon dolgozó vagyonőrök és biztonsági őrök érdekszervezeteinek a szövetségbe tömörítése, célja és feladata szervezetek egységes koordinatív munkájának a biztosítása a szervezetek alapszabályzatának értelmében.valamint az, hogy segítse a vagyonőrök és biztonsági őrök jogainak érvényre juttatását. A szövetség célja továbbá szociális támogatást nyújtani a Szövetség tagjai számára a szociális problémáik megoldásában, s ezen problémák megoldása, csökkentése, valamint a rászoruló tagok részére szociális támogatást nyújtani. Továbbá emberi és állampolgári jogainak védelme, ezek érvényesítésének elősegítése.

 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti

A Szövetség kiemelt figyelemmel kíséri a munkavállalók bér, munkaidő és a munkajogi feltételeit,adott esetben jogi és természetes segítség nyújtást biztosít a munkavállalók számára. Napra kész tájékoztatást biztosítunk az ágazaton belül történő bármilyen szakmai változásról, ellenőrizzük a Munkatörvénykönyvében előírt munkajogi feltételek meglétét. Törvényes bejelentés, törvényes munkabér és annak kifizetése a szociális feltételek meglétét. Szociális támogatás, jogsegélyszolgálat.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

4

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Együttműködik a Magyar Családok Országos Szövetségével, a Fehér Kéményseprők Társadalmi Szervezetek Országos Szövetségével, az Otthon- Érdekvédők Közösségével, Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével, a Független Vagyonvédelmi Szakszervezettel, és tagja a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetségének.

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

100 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.