Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Kindernothilfe

Identifikacijska številka v Registru: 6583411675-48
Datum registracije: 26.11.08 11:36:00

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 4.11.13 12:13:47
Datum zadnje letne spremembe: 4.11.13 12:13:47


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Kindernothilfe
Kratica: KNH
Pravni status: e.V.
Spletna stran: http://www.kindernothilfe.de

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Jürgen Dr. Thiesbonenkamp
Položaj: Vorsitzender des Vorstands

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Veronika Schwanz
Položaj: Leiterin des Referats Projektbeantragung

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Düsseldorfer Landstraße  180
Poštni predal: 281143
47249 Duisburg
NEMČIJA
Telefon: (+49203) 77890
Telefaks: (+49203) 7789118
Drugi podatki: Kindernothilfe Österreich
Dorotheergasse 18
1010 Wien

Stiftung Kindernothilfe Schweiz
Laurenzenvorstadt 89
5000 Aarau

Kindernothilfe Luxembourg a.s.b.l.
222, rue de Neudorf
L-2222 Luxembourg-Neudorf

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Die Kindernothilfe setzt sich seit über 50 Jahren für Not leidende Kinder in derzeit 29 Ländern Asiens, Afrika, Osteuropas und Lateinamerikas ein. Der Verein trägt sich zu fast 90 Prozent durch seine mehr als 100.000 Paten und Spender. Bei einem Gesamtertrag in Höhe von 56,2 Millionen Euro hat die Kinderntohilfe 2012 mehr als 1,5 Millionen Kinder und ihre Familien in nachhaltigen Entwicklungsprojekten gefördert und erreicht.

Ziel der Förderung ist, dass Kinder aus den ärmsten Schichten der Bevölkerung eine Chance auf ein besseres Leben bekommen. Die Kindernothilfe stärkt durch Patenschaften und Programme junge Menschen in ihren Rechten und darin, für ihre Rechte einzutreten. Gemeinsam mit ihren Partnern weltweit sieht sie in dem UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes den gemeinsamen Auftrag, Armut zu bekämpfen, Kinder zu schützen, zu fördern und zu beteiligen.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Kinderrechte: Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention > Rücknahme der deutschen Vorbehalte, Einführung eines Individualbeschwerdeverfahrens)
Kinderarbeit: Lobbyarbeit für eine differenzierte Sichtweise; Kinderarbeit in der informellen Wirtschaft
HIV/Aids: Zugang zu Medikamenten für Kinder u.a.
Kindersoldaten: straight 18, Umgang mit ehemaligen Kindersoldaten in Deutschland
Entschuldung und Entwicklungsfinanzierung
Bildung: Mehr Mittel für Grundbildung
u.a.

s. www.kindernothilfe.de/themen

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Humanitarna pomoč
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Mladi
 • Podnebni ukrepi
 • Razvoj
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 239
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • AVSTRIJA
 • LUKSEMBURG
 • NEMČIJA

 • ŠVICA
Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
VENRO (Verein Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen)
EU-CORD
EURODAD
ECPAT Deutschland
Erlassjahr.de
Aids-Kampagne
Landmine.de
Deutsches Bündnis Kindersoldaten
National Coalition zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland
Forum Menschenrechte
Global Campaign for Education
TransFair
Klima-Allianz
Kampagne Bergbau-Peru

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 56.223.902
pri čemer so javna finančna sredstva: 2.746.401
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo: 767.872
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 1.812.784
- iz regionalnega/lokalnega vira: 165.745
pri čemer so drugi viri: 53.477.501
- donacije: 49.510.897
- prispevki članov: 834.625
various sources : 3.131.979
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

siehe
http://www.kindernothilfe.de/Rubriken/%C3%9Cber+Kindernothilfe-p-247/Die+Organisation-p-153.html

Die Jahresberichte (auch in Englisch) geben detailliert Auskunft über die Finanzen.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.