Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Kindernothilfe

Numărul de identificare din Registru: 6583411675-48
Data înscrierii: 26.11.2008 11:36:00

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 25.11.2014 16:53:56
Data ultimei actualizări anuale: 25.11.2014 16:42:13


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Kindernothilfe
Acronim: KNH
Statut juridic: e.V.
Site internet: http://www.kindernothilfe.de

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Katrin Weidemann
Funcţie: Vorsitzende des Vorstands

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Veronika Schwanz
Funcţie: Leiterin des Referats Projektbeantragung

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Düsseldorfer Landstraße  180
Cutia poştală: 281143
47249 Duisburg
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49203) 77890
Număr de fax: (+49203) 7789118
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Kindernothilfe Österreich
Dorotheergasse 18
1010 Wien

Stiftung Kindernothilfe Schweiz
Laurenzenvorstadt 89
5000 Aarau

Kindernothilfe Luxembourg a.s.b.l.
222, rue de Neudorf
L-2222 Luxembourg-Neudorf

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Die Kindernothilfe ist eine der größten deutschen Nichtregierungsorganisationen für
Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe. 2013 beliefen sich die Erträge auf 58,5 Millionen Euro. Seit über 50 Jahren setzt sich die Kindernothilfe für
benachteiligte Kinder und deren Rechte in Entwicklungsländern ein. Mehr als 1,5 Millionen Kinder stärkt, schützt und beteiligt die Kindernothilfe derzeit mit 878 Projekten in 29 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas.
Das Ziel des Hilfswerks ist, Mädchen und Jungen ein dauerhaft menschenwürdiges Leben zu ermöglichen – ohne Armut, Elend und Gewalt. Dazu zählt die Sicherung
ihrer Grundbedürfnisse und Rechte ebenso wie die Möglichkeit, dass sie ihre Entwicklung eigenhändig mit ihren Familien und Gemeinschaften vorantreiben
können. Alle Projekte führt die Kindernothilfe mit einheimischen Partnerorganisationen durch. Menschen- und Kinderrechte sowie christliche Nächstenliebe sind die Grundlagen der Arbeit; Hilfe zur Selbsthilfe, Partizipation und Nachhaltigkeit die leitenden Prinzipien.
Auch in Deutschland setzt sich die Kindernothilfe für die Belange von Kindern in Entwicklungsländern ein. Mit Kampagnenarbeit klärt sie die Öffentlichkeit auf, mit
Advocacy-Arbeit wirkt sie auf Politiker ein, damit sie sich für Kinder in Entwicklungsländern einsetzen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen für sie verbessern.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Kinderrechte: Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention > Rücknahme der deutschen Vorbehalte, Einführung eines Individualbeschwerdeverfahrens)
Kinderarbeit: Lobbyarbeit für eine differenzierte Sichtweise; Kinderarbeit in der informellen Wirtschaft
HIV/Aids: Zugang zu Medikamenten für Kinder u.a.
Kindersoldaten: straight 18, Umgang mit ehemaligen Kindersoldaten in Deutschland
Entschuldung und Entwicklungsfinanzierung
Bildung: Mehr Mittel für Grundbildung
u.a.

s. www.kindernothilfe.de/themen

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Ajutor umanitar
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Relaţii externe
 • Sănătate publică
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 237
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • GERMANIA
 • LUXEMBURG

 • ELVEȚIA
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
VENRO (Verein Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen)
EU-CORD
EURODAD
ECPAT Deutschland
Erlassjahr.de
Aids-Kampagne
Landmine.de
Deutsches Bündnis Kindersoldaten
National Coalition zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland
Forum Menschenrechte
Global Campaign for Education
TransFair
Klima-Allianz
Klima Plattform der Kirchen

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 58.512.952
din care finanţare publică: 2.480.750
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 255.769
- din surse naţionale: 2.224.981
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 56.032.202
- donaţii: 52.675.480
- cotizaţii ale membrilor: 8.414
various sources : 3.348.308
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

siehe
http://www.kindernothilfe.de/%C3%9Cber+uns/Transparenz.html

Die Jahresberichte (auch in Englisch) geben detailliert Auskunft über die Finanzen.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.