Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Kindernothilfe

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 6583411675-48
Data Reġistrazzjoni: 26/11/2008 11:36:00

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 25/11/2014 16:53:56
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 25/11/2014 16:42:13


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Kindernothilfe
Akronimu: KNH
Statut legali: e.V.
Websajt: http://www.kindernothilfe.de

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Katrin Weidemann
Kariga: Vorsitzende des Vorstands

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Veronika Schwanz
Kariga: Leiterin des Referats Projektbeantragung

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 180 Düsseldorfer Landstraße 
Kaxxa Postali: 281143
Duisburg 47249
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49203) 77890
Numru tal-faks: (+49203) 7789118
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Kindernothilfe Österreich
Dorotheergasse 18
1010 Wien

Stiftung Kindernothilfe Schweiz
Laurenzenvorstadt 89
5000 Aarau

Kindernothilfe Luxembourg a.s.b.l.
222, rue de Neudorf
L-2222 Luxembourg-Neudorf

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Die Kindernothilfe ist eine der größten deutschen Nichtregierungsorganisationen für
Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe. 2013 beliefen sich die Erträge auf 58,5 Millionen Euro. Seit über 50 Jahren setzt sich die Kindernothilfe für
benachteiligte Kinder und deren Rechte in Entwicklungsländern ein. Mehr als 1,5 Millionen Kinder stärkt, schützt und beteiligt die Kindernothilfe derzeit mit 878 Projekten in 29 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas.
Das Ziel des Hilfswerks ist, Mädchen und Jungen ein dauerhaft menschenwürdiges Leben zu ermöglichen – ohne Armut, Elend und Gewalt. Dazu zählt die Sicherung
ihrer Grundbedürfnisse und Rechte ebenso wie die Möglichkeit, dass sie ihre Entwicklung eigenhändig mit ihren Familien und Gemeinschaften vorantreiben
können. Alle Projekte führt die Kindernothilfe mit einheimischen Partnerorganisationen durch. Menschen- und Kinderrechte sowie christliche Nächstenliebe sind die Grundlagen der Arbeit; Hilfe zur Selbsthilfe, Partizipation und Nachhaltigkeit die leitenden Prinzipien.
Auch in Deutschland setzt sich die Kindernothilfe für die Belange von Kindern in Entwicklungsländern ein. Mit Kampagnenarbeit klärt sie die Öffentlichkeit auf, mit
Advocacy-Arbeit wirkt sie auf Politiker ein, damit sie sich für Kinder in Entwicklungsländern einsetzen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen für sie verbessern.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Kinderrechte: Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention > Rücknahme der deutschen Vorbehalte, Einführung eines Individualbeschwerdeverfahrens)
Kinderarbeit: Lobbyarbeit für eine differenzierte Sichtweise; Kinderarbeit in der informellen Wirtschaft
HIV/Aids: Zugang zu Medikamenten für Kinder u.a.
Kindersoldaten: straight 18, Umgang mit ehemaligen Kindersoldaten in Deutschland
Entschuldung und Entwicklungsfinanzierung
Bildung: Mehr Mittel für Grundbildung
u.a.

s. www.kindernothilfe.de/themen

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Għajnuna umanitarja
 • Relazzjonijiet esterni
 • Saħħa pubblika
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 237
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-ĠERMANJA
 • IL-LUSSEMBURGU
 • L-AWSTRIJA

 • L-IŻVIZZERA
Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
VENRO (Verein Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen)
EU-CORD
EURODAD
ECPAT Deutschland
Erlassjahr.de
Aids-Kampagne
Landmine.de
Deutsches Bündnis Kindersoldaten
National Coalition zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland
Forum Menschenrechte
Global Campaign for Education
TransFair
Klima-Allianz
Klima Plattform der Kirchen

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 58,512,952
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 2,480,750
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 0
- Għotjiet: 255,769
- minn sors nazzjonali: 2,224,981
- minn sors infranazzjonali: 0
minn sorsi oħrajn: 56,032,202
- donazzjonijiet: 52,675,480
- miżati tal-membri: 8,414
various sources : 3,348,308
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

siehe
http://www.kindernothilfe.de/%C3%9Cber+uns/Transparenz.html

Die Jahresberichte (auch in Englisch) geben detailliert Auskunft über die Finanzen.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.