Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Kindernothilfe

Identitātes numurs Reģistrā: 6583411675-48
Reģistrācijas datums: 08.26.11 11:36:00

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.4.11 12:13:47
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.4.11 12:13:47


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Kindernothilfe
Akronīms: KNH
Juridiskais statuss: e.V.
Tīmekļa vietne: http://www.kindernothilfe.de

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Jürgen Dr. Thiesbonenkamp
Amats Vorsitzender des Vorstands

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Veronika Schwanz
Amats Leiterin des Referats Projektbeantragung

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Düsseldorfer Landstraße  180
Pastkastīte: 281143
Duisburg 47249
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49203) 77890
Faksa numurs: (+49203) 7789118
Papildu kontaktinformācija: Kindernothilfe Österreich
Dorotheergasse 18
1010 Wien

Stiftung Kindernothilfe Schweiz
Laurenzenvorstadt 89
5000 Aarau

Kindernothilfe Luxembourg a.s.b.l.
222, rue de Neudorf
L-2222 Luxembourg-Neudorf

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Die Kindernothilfe setzt sich seit über 50 Jahren für Not leidende Kinder in derzeit 29 Ländern Asiens, Afrika, Osteuropas und Lateinamerikas ein. Der Verein trägt sich zu fast 90 Prozent durch seine mehr als 100.000 Paten und Spender. Bei einem Gesamtertrag in Höhe von 56,2 Millionen Euro hat die Kinderntohilfe 2012 mehr als 1,5 Millionen Kinder und ihre Familien in nachhaltigen Entwicklungsprojekten gefördert und erreicht.

Ziel der Förderung ist, dass Kinder aus den ärmsten Schichten der Bevölkerung eine Chance auf ein besseres Leben bekommen. Die Kindernothilfe stärkt durch Patenschaften und Programme junge Menschen in ihren Rechten und darin, für ihre Rechte einzutreten. Gemeinsam mit ihren Partnern weltweit sieht sie in dem UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes den gemeinsamen Auftrag, Armut zu bekämpfen, Kinder zu schützen, zu fördern und zu beteiligen.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Kinderrechte: Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention > Rücknahme der deutschen Vorbehalte, Einführung eines Individualbeschwerdeverfahrens)
Kinderarbeit: Lobbyarbeit für eine differenzierte Sichtweise; Kinderarbeit in der informellen Wirtschaft
HIV/Aids: Zugang zu Medikamenten für Kinder u.a.
Kindersoldaten: straight 18, Umgang mit ehemaligen Kindersoldaten in Deutschland
Entschuldung und Entwicklungsfinanzierung
Bildung: Mehr Mittel für Grundbildung
u.a.

s. www.kindernothilfe.de/themen

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Humānā palīdzība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Sabiedrības veselība

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 239
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • AUSTRIJA
 • LUKSEMBURGA
 • VĀCIJA

 • ŠVEICE
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
VENRO (Verein Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen)
EU-CORD
EURODAD
ECPAT Deutschland
Erlassjahr.de
Aids-Kampagne
Landmine.de
Deutsches Bündnis Kindersoldaten
National Coalition zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland
Forum Menschenrechte
Global Campaign for Education
TransFair
Klima-Allianz
Kampagne Bergbau-Peru

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 56 223 902
tostarp publiskais finansējums: 2 746 401
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 767 872
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 1 812 784
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 165 745
no citiem avotiem: 53 477 501
- ziedojumi: 49 510 897
- dalībnieku iemaksas: 834 625
various sources : 3 131 979
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

siehe
http://www.kindernothilfe.de/Rubriken/%C3%9Cber+Kindernothilfe-p-247/Die+Organisation-p-153.html

Die Jahresberichte (auch in Englisch) geben detailliert Auskunft über die Finanzen.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.