Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Identifikačné číslo v Registri: 65810058-13
Dátum registrácie: 23/06/2008 12:13:49

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/05/2014 18:05:56
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/05/2014 17:54:14

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Ε.Π.ΚΑ.Σ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, 12
62122 ΣΕΡΡΕΣ
GRÉCKO

(+30) 2321022518

(+30) 2321022518

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Ciele a poslanie

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ στοχεύει:
1.Στην ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για την απόκτηση καταναλωτικής συνείδησης.
2. Στην προστασία των καταναλωτών σε θέματα υγείας, ασφάλειας και οικονομικών συμφερόντων.
3. Στην εξασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών να εκπροσωπούνται στα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα που τους αφορούν, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς, ο Ε.Φ.Ε.Τ., η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, των οποίων η σύσταση και λειτουργία επιβάλλονται από το νόμο.

  • európskej
  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Činnosti

-Πρόγραμμα συνδρομής εξωδικαστικού συμβιβασμού του ν.3869/2010

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Spotrebitelia

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

500

  • GRÉCKO

Η Ε.Π.ΚΑ.Σ. είναι μέλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», η οποία είναι αναγνωρισμένη Ομοσπονδία Καταναλωτών με απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 771/31-10-2008 & εγγεγραμμένη στο Συγκεντρωτικό Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών του ΥΠ.ΑΝ με α/α 77 / 31-10-2008 σύμφωνα με το Ν. 2251 / 94.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

6 658 €

2 800 €

0 €

0 €

2 800 €

0 €

3 858 €

0 €

3 858 €

< 50 000  €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.