Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Numer identyfikacyjny w rejestrze 65810058-13
Data rejestracji: 08-06-23 12:13:49

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-05-29 18:05:56
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-05-29 17:54:14


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Nazwa skrócona: Ε.Π.ΚΑ.Σ.
Status prawny: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Strona internetowa: http://www.epkas.gr

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΤΗΣ
Pełniona funkcja: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΣ
Pełniona funkcja: ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  12
62122 ΣΕΡΡΕΣ
GRECJA
Numer telefonu: (+30) 2321022518
Numer faksu: (+30) 2321022518
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ στοχεύει:
1.Στην ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για την απόκτηση καταναλωτικής συνείδησης.
2. Στην προστασία των καταναλωτών σε θέματα υγείας, ασφάλειας και οικονομικών συμφερόντων.
3. Στην εξασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών να εκπροσωπούνται στα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα που τους αφορούν, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς, ο Ε.Φ.Ε.Τ., η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, των οποίων η σύσταση και λειτουργία επιβάλλονται από το νόμο.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • niższym niż krajowy
  • krajowym
  • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


-Πρόγραμμα συνδρομής εξωδικαστικού συμβιβασμού του ν.3869/2010

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • konsumenci

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 500
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
  • GRECJA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Η Ε.Π.ΚΑ.Σ. είναι μέλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», η οποία είναι αναγνωρισμένη Ομοσπονδία Καταναλωτών με απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 771/31-10-2008 & εγγεγραμμένη στο Συγκεντρωτικό Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών του ΥΠ.ΑΝ με α/α 77 / 31-10-2008 σύμφωνα με το Ν. 2251 / 94.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 6 658
w tym środki publiczne: 2 800
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 0
- ze źródeł krajowych: 2 800
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
z innych źródeł: 3 858
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 3 858
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.